Vestel Serisi Hangi Modele Ve Hangi Sinif Yazilimlar Atilir (yeni)

ucanvekacan

Gold Member
Aphro MenÜye DönüŞüm Hakkinda Önemli Bilgi
Yüklemeden Önce Mutlaka Okuyun Önemli!!!
Mavi menülü 840cy ve 5000xcy cihazlaryny aphro menüye çevirebilirsiniz ;
a?a?ydaki yazylymy cihazynyza yükleyin daha sonra BURASI ÖNEMLY; ilk önce anten ayarlaryndan diseq ayaryny yapyn ve manuel aramaya girin 11734-03291-yatay Ba?lanty istasyonunu EVET yapyn aramayy ba?latyn arama bittikten sonra Hodbirt uydusunu otomatik taramadan aratyn
Bu yazylymyn DVB 3 CI Mavi menülere 2000 kanally ya göredir kesinlikle bu yazylymyn üzerine dvb 3cy aphro menü 4000 kanal yazylymyny yüklemeyin
Ayryca yükleme bittikten sonra cihaz açyldymy fi?ini çekip tekrar takyn
Ayryca RF ÇIKI?I çaly?myyor diyen arkada?larymyz;kumandadan menü tu?una basyn 7 defa 7777777 tu?layyn kar?ynyza servis menüsü çykacak servis menüsünde en altta RF Modülatör TYPY ALPS 373 yazar buna gelin ve sa? tu?a basyn ALPS 374 olacak bu ?ekilde sorununuz kalkacak yani RF çyky?yny kullanabileceksiniz (DYKKAT burdaki ba?ka ayarlaryny kesinlikle oynamayyn flash uçabilir) Bu yazylymda sadece pc den kanal dosya yüklemesi sorunlu bunuda bir defaya mahsus kendiniz kanallary ayarlayacaksynyz daha sonraki yazylymlary yükledi?iniz zaman kanal bilgileriniz bozulmayacaktyr.

NOT1: E?er bu yazylymy yükledikten sonra sinyal kalitesi yoksa 45 kalyyorsa (teknik konuda bilgisi olan) cihazyn içinde tunerin hemen yanynda tek ye?il mercimek kondansatörü yerinden sökün sorununuz kalmayacaktyr


NOT2: 840 CI 2000ch li cihazlara Aphro 840CI 4000ch kanally yazylymy (epromu de?i?tirmeden,Flash Dump Yüklemeden) yüklemek isteyenlere duyrulur;
E?er bu yazylymy yüklemek isterseniz cihaza Aphro menülü 840CI 4000ch 1.78 yazylymy yükleyin sinyal almama sorunu olursa yukarda anlatty?ym kondansatörü yerinden sökün ve kanallary ayarlayyn ama BURAYA DYKKAT EDYN fazla kanal ayarlamayyn 250,300 kanaly geçmeyin ve radyo kanallaryny ayarlamayyn yani mümkün oldu?unca hafyzayy doldurmayyn veya az tutun yoksa flash çöker.?uan bu ?ekilde yapylyp test ettik cihaz 1 haftadyr çaly?yyor
Eski menülü DVB3 cihazlarynyza Yeni Aphro oyunlu yazylym atylynca cihazyn stby ledi bazen yanacak bazen sönecektir. Bunun yany syra display parlakly?y azalacaktyr Bunu önlemek için Ön panelde J3 kesilecek J3 ün stby ledine giden tarafy ?aseye lehimlenesi gerekmektedir
Bunu anlatma nedenim 1.78 yazylymy kullanmak isteyenler için bu adymlary uygularsanyz sorun yoktur ve herhangi bir cihazda olu?acak sorundan mesul olmam sadece dedi?im gibi 1.78 kullanmak isteyenler yükleyebilirler
************
Mavi menülü Dvb 3 uydu alycylarynda Aphroya dönü?üm yapyldy?ynda ya?anan sinyal almama problemide bu kondasatörün iptali ile sorun düzelmektedir.

1__Mavi menü üzerine direk atylabilen Aphro 2000 kanally yazylymda sinyal sorunu kalmyyor.Sadece hazyr kanal tablosu atylamyyor kanallary kendisine buldurup gerekli ta?yma ve silme i?lemleri yapyldyktan sonra PC ye kopya alynyp yeniden cihaza yüklenebilir.

2__Mavi menüden Aphro 4000 kanala dönü?türmek için Flash Aphro yazylyp Eprom 256 yapylyp normal 4000 kanal emu veya orijinal yazylym yüklenebilir daha önceden elinizde bulunan hazyr kanal tablosunu da yükleyebilirsiniz .
Seri Nosuna Gore Vestel Serisi Hangi Markaya Hangi Yazilimlar Atilir
NOT:A?a?ydaki sap nolar cihazyn altyndaki etikette yazar

Digitall / Analog Apollo cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No...............Ürün Ysmi
VESTEL..........10005415..........VESTEL DVB DVB-510
VESTEL..........10005440..........VESTEL DVB DVB-610
REGAL............10011992..........REGAL DVB DVB-510 550
SEG...............10012346..........SEG DVB DVB-510 DASR 1000/TUR
BAFF.............10005461..........BAFF DVB-1000(DVB-510)
TELKOM.........10005439..........TELKOM DVB DVB-510


Digitall Apollo cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10006361..........VESTEL DVB DVB-620 ONLY DIGITAL
VESTEL..........10010578..........VESTEL DVB DVB-620 ONLY DIGITAL(LOOP THR
REGAL............10010787..........REGAL DVB DVB-620 RDVB600 ONLY DG(LOOP)
SEG...............10010725..........SEG DVB DVB-520 SEG DSR 1050 ONLY DIGITA
BAFF.............10012252..........BAFF DVB DVB-520 D-2000 ONLY DG.LOOP THR
TELKOM..........10006364..........TELKOM DVB DVB-520 ONLY DIGITAL
TELKOM..........10007657..........TELKOM DVB DVB-520 ONLY DIGITAL(LOOP THDVB-2 FTA cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10012702..........VESTEL DVB DVB2 620 2SC (BLK)DISEQ1.2
VESTEL..........10013547..........VESTEL 710DVB 820 FTA 3SC D.1.2 M.SLV.
REGAL...........10012741..........REGAL DVB DVB710 RDVB600 2 SCART (BLACK)
BAFF............10012704..........BAFF DVB DVB530 D-2000 2SC(M.GRAY)DISECQ
BAFF............10014072..........BAFF DVB 710 2000FTA 3SC DISECQ1.2 M.GRA
TELKOM........10012790..........TELKOM DVB DVB530 DVB520 2SC(BLK)DISEQ
TELKOM........10014071..........TELKOM 710 D 720 FTA 3SC DISECQ1.2 M.SLV
DVB-2 CI cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10013548..........VESTEL DVB DVB715 DVB820 CI 3SC DISECQ1.
BAFF..............10013550..........BAFF DVB 715 2000 2CI 3SC DISECQ1.2M.GRA
TELKOM..........10013549..........TELKOM DVB DVB715 D 720 CI 3SC DISECQ1.ZAP DVB 3 FTA (MM)(CW3001) cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10020548..........VESTEL DVB DVB3 716 CW-3001 DYGYTAL
VESTEL..........10023448..........VESTEL ZAP TV-2 DVB3 636 CW-3001 2SCMSLV
VESTEL..........10025946..........VESTEL DVB3 636 CW-3001 2SC SLV(DIGI.SW)
VESTEL..........10028526..........DVB3 716 VESTEL CW-3001-K 2SC SLV
Not : Bu cihazyn Yeni Aphro Menülüsü yoktur. Emu Yazylymy Yçin Cihazyn Flash Belle?i DVB-3 FTA (ESKY MENÜLÜ) MODEL SERYSY modeline çevrilerek mümkündür. Bunu teknik tecrübesi olan iri gerçekle?tirebilirZAP DVB 3 CI (MM)(CW3001CI) cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10027150..........VESTEL DVB3 717 CW-3001 ZAP CI M.SLV.2SC
VESTEL..........10028512..........DVB3 717 VESTEL CW-3001 ZAP-K CI SLV.2SC
Not : Bu cihazyn Yeni Aphro Menülüsü yoktur. Emu Yazylymy Yçin Cihazyn Flash Belle?i DVB-3 CI (MM) MODEL SERYSY modeline çevrilerek mümkündür. Bunu teknik tecrübesi olan iri gerçekle?tirebilir

DVB 4 FTA (BYG) cihazlar içindir. Kesinlikle Emu Yazylymy Yoktur...
Aa?a?yda ismini verdi?im cihazlaryn dy?yndaki cihazlara yüklenmemelidir. Aksi taktirde cihaza zarar verebilir.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
SEG..........10020985..........SEG DVB4 DSR 3002 FTA 3701 M.SILVER
SEG............10018299..........SEG DVB-4 DSR 3002 FTA 3701M.SLV i?lemci FVC olan
TELKOM....10018276..........TELKOM DVB DVB-4 D 730 FTA 3703M.SLV.SML
REX.........10018587..........REX DVB DVB-4 3000 FTA 3800 M.SILVER.
Not : Bazy modellerine emu olmaktadyr, fakat emu yazylymyny atmadan önce cihazyn kapa?yny açyp içindeki i?lemcinin ismini okumak gerekir.

E?er i?lemci ST5518FVC ise kesinlikle emu yüklenemez.

E?er i?lemci ST5518BVC ise DVB-4 (SMALL) 3600fta MODEL SERYSY yazylym yüklenebilir.DVB-3 FTA (MM) MAVY MENÜLÜ MODEL SERYSY
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10013601..........VESTEL DVB DVB3 720 840 FTA M.SLV.3SC
VESTEL..........10025976..........VESTEL DVB DVB3 630 840 FTA M.SLV.3SC
VESTEL..........10028061..........VESTEL DVB 840FTA DVB3 720 SLV.3SC (OAD)
VESTEL..........10028515..........DVB3 720 VESTEL DVB 840-K M.SLV.3SC
VESTEL..........10034288..........VESTEL DVB 840FTA DVB3 720 SLV.2548
SEG...............10012906..........SEG 710 DSR 2002 FTA 3SC DISECQ1.2(M.SLDVB-3 CI (MM) MAVY MENÜLÜ MODEL SERYSY
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10018607..........VESTEL DVB 840 CI DVB3 725CI M.SLV.3SC
VESTEL..........10024798..........VESTEL DVB3 725 DVB 5000-X CI M.SLV.3SC.
VESTEL..........10028096..........VESTEL DVB DVB3 725 5000-X CI SLV.(OAD)
VESTEL..........10028130..........VESTEL DVB 840 CI DVB3 725 SLV.3SC(OAD)
VESTEL..........10028509..........DVB3 725CI VESTEL DVB840-K CI SLV.3SC
VESTEL..........10028627..........DVB3 725CI VESTEL DVB5000-X-K CI SLV.3SC
VESTEL..........10034269..........VESTEL DVB DVB3 725 5000-X CI SLV. 2548
REGAL............10017866..........REGAL 715DVB400 CI 3SC DISECQ 1.2 M.SLV
REGAL............10018636..........REGAL DVB DVB3 715 400 CI M.SLV.3SC
REGAL...........10028626..........DVB3 715CI REGAL DVB 400 CI 3SC SLV.KKTC
WATSON.......10027336..........WATSON DVB DVB3 715 120 CI SLV.3S
SEG..............10012616..........SEG DVB DVB715 DSR2002-CI 3SC DISEQ1.2
SEG..............10018646..........SEG DVB DVB3 715 DSR 2002 CI M.SLV.3SC
TELKOM........10018599..........TELKOM DVB DVB3 715 D 720 CI M.SLV.3SC
REX.............10018637..........REX DVB DVB3 715 3100 2CI M.SLV.3SC
DIGIKEY........10033287..........DIGIKEY DVB 1030CI DVB3 H.SLV.3SCDVB-3CI (APHRO) OYUNLU MENÜ MODEL SERYSY
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10032716..........VESTEL DVB 840 CI DVB3 PEARL SLV3SC
VESTEL..........10034273..........VESTEL DVB 840 CI DVB3 PEARL SLV3SC 2548
SEG...............10032902..........SEG DVB DSR2002CI DVB3 715CI SLV3SC AFRO
TELKOM.........10032904..........TELKOM DVB D720CI DVB3 SLV3SC AFRO SW
Not: Bu cihazyn orjinal yazylymy henüz elimizde yoktur. Bu yüzden Emusunu yükleyebilirsiniz.
DVB-4 (SMALL) MAVY MENÜLÜ MODEL SERYSY (Buradaki Yazylymlar En Son Emu Yazylymlarydyr.)Bu cihazlar üretildi?inde Mavi Menü oldu?undan (MM) diyorum. Son Yazylymlarda cihaz (APHRO) ya dönü?üyor, hiç ?a?yrmayynyz.
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10026962..........VESTEL DVB4 DVB3600 FTA 3600 SLV(SMALL)
VESTEL..........10036689..........VESTEL DVB4 3600 FTA SLV(SMALL)2548
REGAL..........10015858..........REGAL DVB DVB-4 400 3802 M.SLV.(SMALL)
REGAL..........10024374..........REGAL DVB-4 400 3702 M.SLV.(SMALL)
REGAL..........10028628..........DVB-4 REGAL DVB400-K 3702 M.SLV.(SMALL)
WATSON......10018596..........WATSON DVB DVB-4 120 3801 M.SLV.(SMALL)
SEG............10018299..........SEG DVB-4 DSR 3002 FTA 3701M.SLV.(SMALL)MYNY FTA NOFRONT (APHRO - Ön Panelinde Hiç Bir Tu? Bulunmayan, Ör;P+,P-,V+,V- Bulunmayan Kartsyz) OYUNLU MENÜ MODEL SERYSY (Buradaki Yazylymlar En Son Emu Yazylymlarydyr.)
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10031468..........VESTEL MINIDVB 40000FTA S200 925
VESTEL..........10034291..........VESTEL MINIDVB 4000 FTA S200 925 2548
REGAL............10031467..........REGAL MINIDVB 1000 FTA S200M 920 2SC SL
REGAL............10034278..........REGAL MINIDVB 1000 FTA S200M 920 2549
WATSON........10031466..........WATSON MINIDVB 500FTA S200 920 2SC SL
SEG..............10032256..........SEG MINIDVB2005FTA (900)2SC JVC BLK S200
SEG..............10034235..........SEG MINIDVB 2005 FTA 900 (S200)2549
Not: Bu cihazyn orjinal yazylymy henüz elimizde yoktur. Bu yüzden Emusunu yükleyebilirsiniz.MYNY FTA WYTHFRONT (APHRO - Ön Panelinde P+,P-,V+,V-,On-Off tu?lary Bulunan Kartsyz) OYUNLU MENÜ MODEL SERYSY (Buradaki Yazylymlar En Son Emu Yazylymlarydyr.)
Marka..........Sap No..........Ürün Ysmi
SEG..........10031444..........SEG MINIDVB S 900 FTA S200 915 2SC SLV.
TELKOM.....10031445..........TELKOM MINIDVB T 900FTA S200 915 2SC SLV
REX..........10031443..........REX MINIDVB R 900 FTA S200 915 2SC SLV
KITON.......10020136..........KITON MINIDVB 5000FTA 915 S200 915 2SC M
DIGIKEY....10033327..........DIGIKEY MINIDVB 630FTA S200 915 2SC SLV
Not: Bu cihazyn orjinal yazylymy henüz elimizde yoktur. Bu yüzden Emusunu yükleyebilirsiniz.
MYNY CI WYTHFRONT (APHRO - Ön Panelinde P+,P-,V+,V-,On-Off tu?lary Bulunan Kartly) OYUNLU MENÜ MODEL SERYSY (Buradaki Yazylymlar En Son Emu Yazylymlarydyr.)
Markasy..........Sap No..........Ürün Ysmi
VESTEL..........10034271..........VESTEL MINIDVB 4000 CI 622 SL 2548
REGAL............10034294..........REGAL MINIDVB 1000 CI S622 SLV 2549
SEG...............10032585..........SEG MINIDVB 2005 CI DVB 4010(S622)J.BLK
TELKOM..........10034268..........TELKOM MINIDVB T 900 CI 5622M.G(H.F)2549
REX...............10034286..........REX MINIDVB 900 CI (S622) M.GR(H.F) 2549
KITON............10034316..........KITON MINIDVB 5500 CI (S622) M.GRH.F2549
DIGIKEY..........10034234..........DIGIKEY MINIDVB 930 CI S622 SLV 2549

A?a?ydaki modeller sonradan eklediklerim

Markasy..........Sap No.........Ürün Ysmi
SEG...............10023402.....SEG DIG DSR 3020A.F(SMALL)DVB4(2.0)
Yukardaki cihazyn henüz emu yazylymy yoktur denemeye kalkmayyn flash çöker

SEG............10018299..........SEG DVB-4 DSR 3002 FTA 3701M.SLV
Yukardaki cihazynda genelde i?lemcisi STI 5518FVC oldu?u için emu yazylymy yoktur i?lemci BVC olarak de?i?tirilirse emu yazylymy yüklenebilir
 
Geri
Yukarı