Vestel Master Kodu Ve Key Menüsüne Girişi

ucanvekacan

Gold Member
Vestel Master Kodu Ve Key Menüsüne Giri?
Vestel ve yan ürünleri olan
Regal
Rex
Seg
Telkom
Watson
Digikey ve
Baff 2000FTA,2000 2FTA,2000 2CI
Modellerin master kodu ve emu key menüsüne giri? kodlary a?a?ydakiler;
*****
1: ?ifre unutulursa Master Kodu 8277

2: Mavi Menülü Emu yazylyma sahip cihazlarda emu key menüsüne giri? için kumandadan MENÜ 1903 tu?lanyr

3:Mavi Menülü Yazylyma sahip cihazlarda Servis Menüsüne girmek için Kumandadan MENÜ 929526 tu?lanyr

4: Aphro Menülü Emu yazylyma sahip cihazlarda emu key menüsüne giri? için MENÜ 66666666 tu?lanyr

5: Aphro Menülü Yazylyma sahip cihazlarda Servis Menüsüne girmek için Kumandadan MENÜ 7777777 tu?lanyr
 
Geri
Yukarı