Uzuv kopmalarına müdahale ekibi

ibrahimyzci

Moderator


İstanbul Mikro Cerrahi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, şehrin her iki yakasında üçer hastanenin 24 saat boyunca tam uzuv kopmalarına müdahale edebilecek ekip ve donanımla hazır bulundurulmasına karar verildi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzuv kopmalarında hasta mağduriyetinin önlenmesi, sağlık personelinin en etkin şekilde kullanılması ve il içi koordinasyonun sağlanmasına yönelik önlemlerin görüşüldüğü toplantı sona erdi.

Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerin yöneticileri ve ilgili hekimler katıldı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, koordinasyon kurulu üyeleri arasından üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bir raportörün belirlendiği ve belirlenen raportör tarafından çalışma grubuna ve koordinasyon kuruluna sunulmak üzere mikro cerrahi operasyonları ile ilgili maliyet analizi yapılması şeklinde görüş birliğine varılan toplantıda, şu kararlar alındı:

''Oluşturulan çalışma grubu tarafından İstanbul'da mikro cerrahi operasyonlarını yapan tüm hastanelerin ekipman, personel ve performans değerlendirmeleri yapılacak. Bir hafta içinde tamamlanacak bu çalışmalar, koordinasyon kuruluna sunulacak. Hastaneler arasında çalışma takvimi belirlenerek şehrin her iki yakasında üçer (üniversite, kamu, özel) hastane 24 saat boyunca tam uzuv kopmalarına müdahale edebilecek ekip ve donanımla hazır bulundurulacak. Uzuv kopmalarında hastaneler arası koordinasyon, 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından sağlanacak, 112 Ambulans sisteminin kullanılması konusunda kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak. Ampute uzvun nakil koşulları ile ilgili sağlık kuruluşlarında, sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyalleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak dağıtımları sağlanacak.''

Güncel Sağlık
 
Yukarı