Üstün Teknoloji ve Konforun Buluşması

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
HDMISinyal alma teknolojisi açısından bakıldığında uydu alıcıları bir-birinden pek farklı değildir. Hemen hemen tüm uydu alıcıları ile makul düzeyde görüntü ve ses kalitesinde yayın izleyebilirsiniz. Uydu alıcılarını birbirinden ayıran asıl şey kullanıcıyla kurdukları iletişimdir. Aldığı bir cihazın ilk ayarlarını yapmaya çalışırken sabrı tükenmeyen var mıdır acaba? Menüde aradığı şeyi bulmak için bir sürü zamanını harcamayan veya yüzlerce dijital kanal ara-sında istediklerini seçip bir düzene koymaktan umudunu yitiren insan sayısı hiç de az değildir. Sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse, bu tür sıkıntılar yaşa-dıysanız, kurulumu kolay, hızlı sinyal taramasıyla öne çıkan konforlu bir şekilde kanal zap-layabileceğiniz yeni bir cihaz keşfettiğimizi öğrenmek hoşu-nuza gidebilir. Dahası cihaz, standby konumundayken yal-nızca 6 ve açıkken de sadece 12 Watt elektrik harcıyor. Yani hem kullanıcılarını hem de çev-reyi düşünen bir cihaz. Motorlu bir antenle kullanıldığında dahi güç kullanımı sadece 2 Watt artıyor. Cihazın boyutları 260 x 145x 45 mm, yani o kadar küçük ki bu kadar çok kullanışlı özel-liğin bu boyutlardaki bir kutuya sığdırılmış olduğuna inanmak güç. Ancak, cihazı açar açmaz, ön panelde beliren alfanümerik göstergeyle birlikte bu düşün-ceyi bir kenara bırakıyorsunuz. Bu ekranı kullanarak televiz-yonu açmadan istediğiniz gibi radyo dinleyebilirsiniz. Alıcı üzerinde hem optik (S/PDIF) hem stereo (RCA) ses çıkışı bulunuyor ve bu sayede en iyi ses kalitesinde yayın din-leyebiliyorsunuz. Ama tabii ki, radyo yayınlarını dinlemenin ötesine geçiyor ve TV yayınlarında da bir sürp-rizle karşı karşıyayız: cihaz düz panel TV’ler için HDMI ara-birimi bağlantısına da sahip. Yukarı ölçekleyicisi sayesinde görüntü çıkışını 1080 satıra ayarlayabiliyor ve böylece SD yayınları çok daha net ve temiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kanal hafızası 5000 istasyon, bu da günümüzde ortalama bir değer sayılır. Avrupa’daki tüm şifresiz yayınları topladığınızda bunun ancak yarısı ettiğini düşündüğünüzde gereğinden fazla olduğu bile söylenebilir. Hafızaya alınan kanallar genel listenin yanı sıra TV ve radyo olarak ayrılmış olan 32 favori listesinden birine alı-nabiliyor. Tüm bu listeleri hiç kuşkusuz kişisel zevklerinize göre istediğiniz gibi düzenleye-biliyorsunuz. İstediğiniz kanalı bloklayabilir, silebilir, yeniden isimlendirebilir veya taşıyabilirsiniz. Bunların dışında yeni bir transpondör hatta bir uydu eklemek gerektiğinde kolay kullanıcı arayüzü ile bunu da kolayca yapabilirsiniz. Elinize aldığınız andan itibacomren bu yeni uydu alıcının yep-yeni bir anlayış ürünü olduğu ve kullanım kolaylığını temele alan bir tasarım olduğunu hemen görüyorsunuz. Uzaktan kumanda üzerinde Ok düğ-mesine basarak kanal listesini çağırdığınızda (aynı anda on satır gösterebiliyor) izlediğiniz kanal değişmeden liste içinde serbestçe dolaşmaya devam edebiliyorsunuz. Ok düğme-sine basıncaya kadar izlediğiniz kanal değişmeden kalıyor. Listeyi yukarı veya aşağı kaydırırken kanal değişme-den kalsa bile imlecin üzerine geldiği kanala ait transpondör verileri (frekans, polarizasyon, sembol hızı) imleçle birlikte sürekli değişiyor. Aynı anda birden fazla kanala ait bilgiye ulaşmak istediğinizde ise dokuz parçalı görüntü moduna geçe-bilirsiniz. Ekranın alt kısmındaki bilgi kutucuğunda her yeni kanala geçtiğinizde veya INFO düğmesine bastığınızda izlediğiniz kanala ilişkin bilgiler gösteriliyor. TV modundayken bu kutu 5 saniye görünüp kayboluyor, Radyo modunda ise sürekli ekran üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu kutuda şu bilgiler yer alıyor:
- Kanal no’su ve kanalın adı.
- uydu adı
- izlenen yayının adı
- sıradaki yayının adı
- tarih ve saat
- şifre türü (eğer varsa)
- altyazı, teletext ve EPG bilgileri

INFO’ya ikinci kez bastığınızda veya EPG düğmesine basarak izlediğiniz yayına iliş-kin özet bilgiye ulaşıyorsunuz. EPG ekranında bunun dışında tablo şeklinde bölümlenmiş bir ekranda beş kanalın bir haftalık yayın bilgisini de gösterebi-liyor. Ön izlemede her kanal için eğer yayıncı bu bilgiyi veriyorsa ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

radyo listeleri oluşturmanıza imkan tanıyor. Kanal listeleri silinse bile uydu ve transpon-dör listeleri değişmeden kaldığı için isterseniz kanalları tekrar organize etmek üzere istedi-ğiniz gibi silip yeni taramalar yapabilirsiniz.

EPG’de ayrıca sekiz programlı bir saat de bulunuyor. Akıllı özelliklerin bir diğer örneği de teletext. TXT düğ-mesine basın ve cihaz tüm sayfaları tarayıp hafızasına alsın. Böylece seçtiğiniz herhangi bir sayfayı anında ekranda görü-yorsunuz. Ok düğmeleriyle bir adımda 100 sayfa bile atlaya-rak sayfalar arasında rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Sinyal kuvveti ve sinyal kali-tesini gösteren renkli çubuk grafikler kanal izlerken ekrana gelmiyor, buna alışmak ilk başta biraz zaman alabilir. Bu grafikler sadece bu bilgilerin gerektiği anten ve transpon-dör tarama menülerinde ekrana geliyor. Tüm DiSEqC protokolleri destekleniyor ve bu sayede dört antenle sabit sistemler için DiSEqC 1.0 protokolün-den DiSEqC 1.1 ve maksimum 31 antene kadar çıkabilenbir sistem kurabiliyorsunuz. DiSEqC 1.2 protokolüyle H-H antenleri her antende manuel ayarlayabileceğiniz gibi USALS ile otomatik olarak da ayarla-yabilirsiniz. Sinyal taraması yapmak istediğinizde önünüzde bir çok seçenek var. İlk olarak, taramak için sadece istediğiniz transpondörleri seçebilirsiniz, bu durumda bir transpondörün taranması 1 saniye içinde biti-yor. İsterseniz tabii ki hafızada yüklü transpondör listesine göre bir uyduyu baştan başa da tarayabilirsiniz. Bu işlem bizim testimizde 5 dakika sürdü.
 
Yukarı