stereo koder

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Stereokodér
bline.gif

Dále popsané zařízení je jednoduchý stereokodér pro multiplexní provoz. Dá se spojit se libovolným VKV vysílačem.Multiplexní kódování
Celý problém spočívá v tom jak, jak spojit dva signály v jeden a na přijímací straně zase oddělit. U komerčních rádií v pásmu VKV se používá tzv. multiplexní kódování. Tento princip spočívá ve střídavém připojování levého a pravého kanálu ke vstupu modulátoru vysílače. Přepínací frekvence je stanovena na 38kHz. Na přijímací straně se multiplexní signál střídavě přepíná do levého a pravého kanálu. Přijímač pochopitelně nemůže přepínat signál na libovolné frekvenci, ale musí být fázově synchronizován s vysílací stranou. K tomuto účelu slouží na přijímací straně fázový zavěs (PLL), který je "zavěšen" na tzv. pilotním signálu 19kHz přidávaným do vysílaného signálu v stereokodéru. Tento signál je přepínací kmitočet 38kHz dělený dvěma a vyfiltrovaný na sinus.

Popis funkce
Jako oscilátor jsem použil obvod 4046. Ladící napětí je stabilizované zenerkou. Oscilátor produkuje kmitočet 76 kHz. Jako dělič frekvence jsem použil obvod D-klopný obvod 4013. Nejprve se kmitočet oscilátoru dělí dvěma na 38 kHz. Tento kmitočet je veden do elektronického přepínače IC3. Signál je veden jednak přímo do IC3c, dále do IC3d který slouží jako invertor a z jeho výstupu na IC3b. Spínače IC3a a IC3c tedy střídavě připojují levý a pravý kanál k bázi oddělovacího tranzistoru. Signál 38 kHz se dále dělí dvěma v dalším KO. V stup KO však musí být připojen přes integrační člen R6, C6, který posouvá fázi signálu. Bez tohoto fázovacího členu by byl stereofonní efekt jen nepatrný. Pilotní kmitočet 19 kHz se odebírá z výstupu druhého KO. Signál je přiveden na trimr P2, kterým se reguluje jeho intenzita. Filtr složený ze součástek C7, C8, C9, R4 a R5 vyfiltruje obdélníkový signál na docela solidní sinus, který je přes C3 veden do emitoru výstupního zesilovače. Přivedení signálu do emitoru je výhodné v tom, že se tolik neovlivňuje s vlastním zvukem vedeným do báze. Součástky kolem T1 nastavují a stabilizují jeho pracovní bod. Mezi vstupy a přepínač jsou zapojeny operáky. Zesílení je regulovatelné od útlumu 50x po zesílení 22x zvlášť pro každý kanál. Odběr je díky CMOS obvodům velmi nízký.

schema.gif

Osazovací plán, DPS v rozlišení 300 dpi

Oživení
Nastavení je velice jednoduché. Výstup OUT připojíme na vstup nějakého vysílače, vstupy prozatím nezapojujeme. Je-li k dispozici čítač, nastavíme pomocí P1 kmitočet IC1 na 76 kHz. Dále připojíme vstupní signály na vstupy L a R. Intenzitu signálu nastavíme těsně pod limitaci (projeví se silným zkreslením). Dále pomocí P2 nastavíme intenzitu pilotního signálu. V mém případě to byla asi polovina odporové dráhy, ale záleží to na citlivosti vysílače. U T1 bude možná nutné upravit nastavení pracovního bodu. Je to dáno rozptylem parametrů tranzistorů. pravu lze provést například změnou hodnoty R17, tak aby na kolektoru byla zhruba polovina napájecího napětí (4.5V). Ve zkušebním vzorku na kontaktním poli vyhověly uvedené hodnoty, ale v dalším vzorku jsem musel odpor snížit asi o třetinu.
V případě, že není k dispozici čítač, nastaví se frekvence oscilátoru zkusmo pomalým otáčením P1, dokud se nerozsvítí indikátor stereofonního vysílání. P2 se musí v tomto případě před laděním nastavit zhruba do poloviny.

Konstrukční řešení
Celé zapojení je dosti citlivé na vf pole vysílače, takže se vyplatí desku stereokodéru stínit třeba tenkým plechem a nejlépe shora zakrytovat.

Seznam součástek
R1 1k
R2, R15 4k7
R3, R6, R10, R12 10k
R4, R5, R7, R8, R9 2k2
R11, R13 220
R14 560
R16, R17 220k*
C1, C2 100nF
C3 47uF
C4 1uF
C5 2n2
C6 4n7
C7 47nF
C8 10nF
C9, C10 1n5
C13 4u7
C11, C12, C14, C15 10uF
IC1 4046
IC2 4013
IC3 4016, 4066
IC4 NE5532N, NE5532AN, TL072, ...
IC5 78L09

 

Eklentiler

  • Stereokodér.zip
    37,5 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:

Yazar: guclusat
Makale başlığı: stereo koder
Kaynak URL: Uydudoktoru Forum-https://uydudoktoru.com/
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak dahil olmak üzere makaleden kısa alıntı yapılabilir ancak makalenin tamamı yazarın izni olmadan başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
stereo encoder circuit diagram

Circuit schematic diagram IC1-4069 the Y1, Y2 to form a frequency 76KHZ oscillator, Y3-Y6 isolation after shaping into the IC2 CD4027 dual JK flip-flop consisting of two compon
Discrete-components-stereo-encoder-circuit-diagram.png
ent frequency circuit that generates a symmetric +/- 38KHZ and 19KHZ square wave, square wave +/- 38KHZ which is used to control the analog switch IC3 CD4066, after stereo input audio signal switching with a frequency-modulated signal 19KHZ and then mixed into isolation after the transistor 9014 FM modulator. FM modulator circuit can be found in the site in a variety of FM transmitter circuits. This article is not shown, the purpose is to let the fans can easily use this encoder, not only can increase the functionality of your old stereo FM transmitter, but also as a general-purpose equipment. Debugging is connected as the FM modulator and a five-volt power supply, measured with a multimeter IC1CD4069 each foot and IC2 CP, Q, Q, each foot should be half the supply voltage has been described oscillator start-up. If a digital frequency meter, measuring IC1 output frequency, the frequency is adjusted RW1 75KHZ +/- 10HZ can. If not, can be aligned radio, RW2 half after a good tune, and then transferred RW1, make radio stereo indicator light, and the speaker is no temple frequency howling. And then into the stereo audio signal (1.5Vpp, available power amplifier output) from the input terminal at this time you will be able to receive stereo broadcasts on the radio. The input signal can also be obtained from the line, but this time R7 should be changed accordingly. Finally, you can also adjust the high-frequency noise R7 minimum, in fact, R6, R7 is equivalent to BA1404 of 13-14 feet in external components, is a pilot signal and a composite signal mixing circuit and input to the amplifier, this circuit is 9014, and BA1404 in from 12 feet on entering, I think this circuit there are many places for improvement, development of what it might be interested in.
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
A COMPLETE CRYSTAL CONTROLLED STEREO CODER

The circuit below shows a fairly conventional switching type stereo coder. The left and right inputs emerge as a single output to connect straight into your mono fm transmitter. Pre-emphasis is fitted right at the input stages and the 47k resistor paralleled with 1 nF capacitors (47 microseconds)give a time constant very close to the required 50 micro seconds. For the 75 microsecond standard in the USA, the capacitors could be changed to 1.5 nF value. Long term stability is guaranteed by using a 4.864 MHz crystal to control the oscillator within the 4060 oscillator/divider IC. This high frequency is divided down to provide high accuracy pilot tone and subcarrier signals for further processing.

The heart of the circuit is the 4066 IC which is effectively two high speed switches operated by two 38 KHz switching waveforms, 180 degrees out of phase with each other. Thus left and right inputs are alternately switched on and off, the two switched outputs being summed through the 4k7 resistors at pins 2 and 3. So at any given instant in time, either the left or right channel will be transmitted. This changes 38 thousand times per second. At the listener's receiver, a similar set of electronic switches will be synchronised (using the 19 KHz 'pilot tone') and will separate the composite signal back into 2 separate signals, left and right!

If you want to build this nice circuit, the crystal can be obtained from NRG Kits and all the other parts are readily available. Remember, turn your Transmitter pre-emphasis off when using any stereo coder!


stereo.gif
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Veronica Stereo Encoder

As you probably know, to enable stereophonic broadcasting, audio channels LEFT and RIGHT have to be specificaly encoded in such a way that FM receivers can reconstruct stereo. This is a low cost, but powerful, stereo coder. Since the schematic is very 'clean' there's no full documentation available. Just note that : * Trimmers adjust 19KHz pilot tone and output levels (see schematics). * Cap. trimmer fine tune the 19KHz pilot tone frequency (from 76KHz crystal).

schema.gif

pcb_implantation.jpg

pcb_layout.gif
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
LOW POWER PLL STABILIZED FM STEREO TRANSMITTER

2009714204158920.jpg
The schematic shows a high-performance FM stereo transmitter, consisting of a stereo generator IC1 (audio matrixing), a balanced modulator IC2, a pilot and subcarrier generator IC3 and IC4, and a PLL synthesizer IC6, IC7, and IC8. Frequencies from 76 to 108 MHz are supported, with 100-kHz resolution. All oscillators are crystal-controlled for stability. The output is 0.5 to 0.7 V into 50 Ω.In the United States, in order to comply with FCC regulations, the transmitter is terminated in a 56Ω resistor, which is nonradiating , and a small whip antenna (up to 12 inches long) is used as a radiating probe. The radiated field must be kept to 250 μV/m at 3 m from the antenna. In open locations, a 4-inch whip should give sufficient range (100 feet typical); for use inside buildings, where some losses are encountered, a 12-inch antenna might be needed. Do not use more than a 12-inch whip. In other nations, where regulations allow, a matched antenna can be used and the output amplifier can be run at 15 V or more, with over 200 mW output possible. Up to 24 V can be used if higher-voltage bypass capacitors are used on the supply line and R27 is changed to 680Ω. IC5 might need heatsinking in this case. A complete kit of parts, including PC board, is available from North Country Radio, P.O. Box 53, Wykagyl Station, New Rochelle, NY 10804-0053A.
 
Yukarı