Neta Uydu Alıcıları ArızaNotları

tvtekniker

Moderator
600 ve MAGNUM SERİSİ

Ön panelde E230 yazıyor:
1-REG1(7805)’ den 5V çıkışı (tunere yakın bacağından) olmalıdır. 5V çıkışı yoksa; 7805’in orta bacağı ile tunere yakın bacağı kısa devre ise 5V çıkışında şaseye kısa devre vardır. Bu 2 bacak kısa devre değil ve tunere uzak bacağa 9V geliyorsa 7805 arızalıdır.
2-REG2(LD33V) orta bacağında 3,3 V olmalıdır.
3-Cihaz analog içeren bir modelse analog modülü cihazdan ayırıp fişe takınız problem kalktıysa; sorun analog modülde. Bu durumda analog modüldeki tunerin bacaklarının lehimlerini yenileyip tekrar modülü takınız.
4-Cihaz analog içermiyorsa ve yukarıdaki ölçüm ve işlemler sonucu düzelme olmadıysa; ana PCB’yi sökünüz ve takınız.
5-Yatık tunerli bir cihazda bu problem varsa tuner PCBsi üzerindeki C1 kondansatörünü değiştiriniz.
Ön panelde E304 yazıyor:
1-Yazılım yükleme işleminden sonra bu arıza oluşuyorsa; yanlış yazılım yükleme veya yanlış bir işlem yapılmıştır.
2-U2 entegresi arızalı olabilir.
3-SCL, SDA hattında kısa devre olabilir.
Tunerin yanındaki R112, R110 dirençleri ile şase arasında kısa devre ölçülüyor ise dijital tuner arızalıdır.
Sinyal yok:
1-TP68 noktasında 0V varsa; cihazda Menü-Kuruluş-İleri Ayarlar-LNB Besleme’de konumu açık yapınız.
2-TP70 noktasında 23,7V var ve LNBP13SP’nin 3. ve 10. bacağından 13/18 V çıkmıyorsa LNBP13SP arızalı.
3-C4 kondansatörünün dijital tunere yakın bacağında 13/18V var ancak tuner 13/18V vermiyor ise dijital tuner arızalı.
4-Dijital kanallar var ancak analog kanallarda sinyal yok; analog tunerin TUN1 bacağında 13/18V var ise analog tuner arızalı.
5-Tunerin f-konnektörü içinde LNB kablonuzun ucunun kırlmış ve içinde kalmış olma ihtimaline karşı tunerin f-konnektörünün içini kontrol ediniz.
6-VT voltajınının(30V) gelip gelmediğini kontrol edin; dijital tunerin 6. bacağı.
Cihazı açınca ön panelde ışık yok:
1-SMPS çıkışlarında voltaj yok ise SMPS arızalı.
3-REG3’e 5V geliyor fakat orta bacağında 3,3V yoksa REG3 arızalı, çıkışlarında bulunan 100nF chip kondansatörlerde arızalı olabilir.
4-SMPS çıkışlarında voltaj olmasına rağmen ön panelde ışık yok ise XT1 arızalıdır.
Analog OSD kayıyır:
U4 entegresinde soğuk lehim olabilir.
Dijital yayınlar ve OSD renksiz:
27Mhz kristal arızalı olabilir, U6 entegresinde soğuk lehim olabilir.

Kumanda ile kanal değiştirelemiyor; kumandadan kanal numarası girilince o kanala gidiyor: SAT tuşu ile tüm uydular konumunu seçiniz.


740-750

13/18V arızaları(Analog ve dijital de sinyal yok); LM317nin çıkışında 13/18V yerine başka voltajlar çıkıyor: Bu durumda PCBnin arkasında LM317'nin 2. bacağına bağlı mercimek kondansatör arızalı.
Menüden LNB Besleme konumunun açık olduğunu kontrol ediniz. Q14 BC817 tranzistorunun arızalı olup olmadığını kontrol ediniz.
13/18V ayırmıyor(Menüde dikey-yatay değiştirmenize rağmen LM317nin çıkışında voltaj değişmiyor): ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1 V değeri zener diyot ile değiştiriniz.
Q15=BC817, C68=27 NF, D20=D27=D4=1N4001 diyodlarını, C66=100Uf 35V kondansatörünü kontrol ediniz. C64=10Nf kondansatörü de arızalı olabilir.
LM317de arıza olabilir.
Cihaz çalışrıken aniden sinyal yok yazıyor; **** 5 TRT gibi kanallarda görüntü kırılıyor: ZD1=3,9V zener diyodunu çıkarıp yerine 5,1 V zener diyot takınız.
Analog görüntü var, dijital görüntü yok veya kırılıyor: Analog modülde bulunan STV0042nin 8. bacağına bağlı C19=10Nf arızalı.
STV0042, U4=U5=4053 entegresi arızalı olabilir.
Audio yok: C38=C45=10Uf 16V; C19=C20=2,2Uf 16V kondansatörlerini ölçünüz. TP4(Audio Right), TP5(Audio Left) noktalarında audio işareti olmalıdır.
Sadece dijital yayınlarda audio yok ise CS4339 entegresinde arıza olabilir.
5518 işlemcisinde arıza olabilir.
STV0042 arızalı olabilir.
Loop through çalışmıyor (Analog cihaza bağlanamıyor): Q1 BD140 PNP tranzsitorunun bacak bağlantılarını kontrol ediniz. Emetörü tunerin 2. bacağına bağlı olmalı. Kollektörü D1 diyodunun anoduna bağlı olmalı. Bu bağlantılar bu şekilde değil ise her iki bacağın yerini değiştiriniz.
Cihaza modül takınca sinyal yok yazısı çıkıyor, modülü çıkarınca düzeliyor: SMPSde bulunan C16=1000UF 16V kondansatörünü değiştiriniz.
OSD ve görüntü renksiz:27Mhz krsitalde arıza var.
Ön panelde ışık yok: SMPS voltajlarının olup olmadığını kontrol ediniz. SMPS çıkışları var ise LD33V ve LD25CV çıkışlarında 3,3V ve 2,5V ölçerek bu regülatörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. SDRAM, flash ve 5518 entegresinde soğuk lehim olabilir. 27Mhz kristalde arıza olabilir.
SMPSde 5V üzerindeki 1000UF 16V kondansatörü kontrol ediniz.
Tüm kanallar kodlu yayın yazıyor: Sinyal var fakat tüm kanallar kodlu yayın yazıyor, tarama yapınca “data bulunmadı” yazıyor. Bu durumda sırası ile dijital tunerin bacaklarının lehimlerini yenileyin, STV0700 entegresinin ve Sti5518 entegresinin bacaklarını ısıtın. RN seri dirençlerinde de soğuk lehim olabilir. Her işlemi yaptıktan sonra arızanın giderilip giderilmediğini deneyiniz.
Cihaz açılmıyor, stand-by konumunda kalıyor; belli bir süre sonra açılıyor: SMPSdeki SL0380R entegresinin lehimlerini yenileyiniz, problem yine de düzelmezse SL0380R entegresini değiştiriniz.
Kumanda ile kanal değiştirelemiyor; kumandadan kanal numarası girilince o kanala gidiyor: SAT tuşu ile tüm uydular konumunu seçiniz.


1040-1040S-1050

13/18V arızaları(Analog ve dijital de sinyal yok); LM317nin çıkışında 13/18V yerine başka voltajlar çıkıyor: Bu durumda PCBnin arkasında(varsa) LM317'nin 2. bacağına bağlı mercimek kondansatör arızalı.
Menüden LNB Besleme konumunun açık olduğunu kontrol ediniz. Q14 BC817 tranzistorunun arızalı olup olmadığını kontrol ediniz.
13/18V ayırmıyor, TRT ****5 gibi kanallarda kırılma oluyor: ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1V ile değiştiriniz.
Cihaz çalışırken belli bir süre sonra sinyal yok yazısı çıkıyor; cihazı kapatıp açınca tekrar sinyal geliyor: ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1V ile değiştiriniz.
Audio yok: C38=C45=10Uf 16V; C19=C20=2,2Uf 16V kondansatörlerini ölçünüz. TP4(Audio Right), TP5(Audio Left) noktalarında audio işareti olmalıdır.
Sadece dijital yayınlarda audio yok ise CS4339 entegresinde arıza olabilir.
5518 arızalı olabilir.
Cihaza modül takınca sinyal yok yazısı çıkıyor, modülü çıkarınca düzeliyor: SMPSde bulunan C16=1000UF 16V kondansatörünü değiştiriniz.
OSD ve görüntü renksiz:27Mhz krsitalde arıza var.
Ön panelde ışık yok: SMPS voltajlarının olup olmadığını kontrol ediniz. SMPS çıkışları var ise LD33V ve LD25CV çıkışlarında 3,3V ve 2,5V ölçerek bu regülatörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. SDRAM, Flash veya 5518 entegresinde soğuk lehim olabilir. 27Mhz kristalde arıza olabilir.
SMPS voltajları SMPS devreye bağlı iken normal gelmiyor; bu durumda SMPSdeC14 1000UF 16V kondansatörü arızalı.
Tüm kanallar kodlu yayın yazıyor: Sinyal var fakat tüm kanallar kodlu yayın yazıyor, tarama yapınca “data bulunmadı” yazıyor. Bu durumda sırası ile dijital tunerin bacaklarının lehimlerini yenileyin, STV0700 entegresinin ve Sti5518 entegresinin bacaklarını ısıtın. Seri dirençlerde (RN) soğuk lehim olabilir. Her işlemi yaptıktan sonra arızanın giderilip giderilmediğini deneyiniz.
Cihaz açılmıyor, stand-by konumunda kalıyor; belli bir süre sonra açılıyor: SMPSdeki 5L0380R entegresinin
lehimlerini yenileyiniz, arıza yine de düzelmezse bu entegreyi değiştiriniz.
Kumanda ile kanal değiştirelemiyor; kumandadan kanal numarası girilince o kanala gidiyor: SAT tuşu ile tüm uydular konumunu seçiniz.BLUE100D-110D-1000S

13/18V arızaları( sinyal yok);

LM317nin çıkışı yok: Menüden LNB Besleme konumunun açık olduğunu kontrol ediniz. Q16=BC817 tranzistorunun arızalı olup olmadığını kontrol ediniz. LM317 arızalı olabilir.
13/18V ayırmıyor: ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1 V zener diyot ile değiştiriniz. Q14=BC817, C65=27 NF, D17=D20=D21=1N4001 diyodlarını, C62=10Uf 50V kondansatörünü kontrol ediniz.
LM317de arıza olabilir.
LM317nin çıkışında 13/18V yerine başka voltajlar var: LM317 arızalı. Bu tür bir durumda Q16 tranzistorunu(BC817) da arıza konumuna geçebilir. C12=1000UF 16V kondansatörü kontrol ediniz.
Tunerin bacağında 30V ölçülemiyor:C204=100nF kondansatörünü kontrol ediniz, SMPS de bulunan 30V zener diyodu kontrol ediniz..

Loop through bağlantısı ile analog cihaz çalışmıyor(sadece blue 100D): Q13=BD140 tranzistorunun bacak bağlantılarını kontrol ediniz. Kollektör D14 diyodunun katoduna, emetör tunerin ikinci bacağına, baz ise R75 ve R68 dirençlerinin ortak noktasına bağlı olmalıdır. Bağlantılarda bir yanlışlık varsa düzeltiniz. R75=330ohm, R68=2K2, D14=4001SMD, Q15=BC817 elemanlarını ölçünüz.
OSD ve görüntü renksiz: 27Mhz kristal arızalı.
Ön panelde ışık yok: SMPS voltajlarının olup olmadığını kontrol ediniz. SMPS çıkışları var ise LD33V ve LD25CV çıkışlarında 3,3V ve 2,5V ölçerek bu regülatörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Cihaz açılmıyor; SMPS devreye bağlı iken voltajlar düşük çıkıyor; örneğin 5V, 3V ölçülüyor; SMPSi devreden çıkardığınız zaman voltajlara normal oluyor: C14=1000UF 16V kondansatörünü arızaya geçmiş olabilir. D5 diyodu 1N4937 kısa devre olabilir.
Audio yok: CS4339 entegresi arızalı. 5518 soğuk lehim olabilir.

Tüm kanallar kodlu yayın yazıyor: Sinyal var fakat tüm kanallar kodlu yayın yazıyor, tarama yapınca “data bulunmadı” yazıyor. Bu durumda sırası ile dijital tunerin bacaklarının lehimlerini yenileyin ve Sti5518 entegresinin bacaklarını ısıtın. Her işlemi yaptıktan sonra arızanın giderilip giderilmediğini kontrol ediniz. Seri dirençlerde de soğuk lehim olabilir.
Cihaz açılmıyor, stand-by konumunda kalıyor; belli bir süre sonra açılıyor: SMPSdeki 5L0380R entegresininin lehimlerini yenileyiniz.
Kumanda ile kanal değiştirelemiyor; kumandadan kanal numarası girilince o kanala gidiyor: SAT tuşu ile tüm uydular konumunu seçiniz.
1000S-1020S Cihazlarda cihaz açılmıyor, ön paneldeki kırmızı LED yanıp sönüyor: PCB üzerinde bulunan D12 ve D13 noktalarına 2K2 değerinde SMD direnç takınız.


BLUE120 DA
13/18V arızaları(Analog ve/veya dijital de sinyal yok);
LM317nin çıkışında 13/18V yerine başka voltajlar çıkıyor: Bu durumda PCBnin arkasında LM317'nin 2. bacağına bağlı 100nF ayaklı kondansatör arızalı.
LM317nin çıkışı yok: Menüden LNB Besleme konumunun açık olduğunu kontrol ediniz. Q19=BC817 tranzistorunun arızalı olup olmadığını kontrol ediniz.
13/18V ayırmıyor: ZD1=3,9V zener diyodunu, Q16=BC817, C97=27 NF, D25=D28=D29=1N4001 diyodlarını, C93=10Uf 50V kondansatörünü kontrol ediniz.
LM317de arıza olabilir.
C204=C205=100nF kondansatörlerinin arızalı olup olmadığını ölçünüz.
13/18V ayırmıyor, TRT ****5 gibi kanallarda kırılma oluyor: ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1V ile değiştiriniz.
Cihaz çalışırken belli bir süre sonra sinyal yok yazısı çıkıyor; cihazı kapatıp açınca tekrar sinyal geliyor: ZD1=3,9V zener diyodunu 5,1V ile değiştiriniz.
Analog görüntü var, dijital görüntü yok veya kırılıyor(sinyal seviyesi var) : STV0042nin 8. bacağına bağlı C49=10Nf arızalı.
Q6=BC817, C27=680Pf arızalı olabilir.
STV0042, U4=U5=4053 arızalı olabilir.

Audio yok: C41=C32=10Uf 16V; C31=C43=2,2Uf 16V kondansatörlerini ölçünüz. TP8(Audio Right), TP9(Audio Left) noktalarında audio işareti olmalıdır.
CS 4339 chipi arızalı olabilir.(Sadece dijital yayınlarda audio yok ise)
STV0042 arızalı olabilir. 5518 de soğuk lehim olabilir.

Menü ve görüntü renksiz: 27Mhz kristal arızalı
Ön panelde ışık yok: SMPS voltajlarının olup olmadığını kontrol ediniz. SMPS çıkışları var ise LD33V ve LD25CV çıkışlarında 3,3V ve 2,5V ölçerek, bu regülatörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. SDRAM entegresinde arıza olabilir.
27 Mhz kristal arızalı olabilir.
SMPS devreye bağlı iken voltajlar düşük çıkıyor; örneğin 5V 3v ölçülüyor; SMPSi devreden çıkardığınız zaman voltajlara normal oluyor: C14=1000UF 16V kondansatörünü değiştiriniz. 5518, flash ve RAM de soğuk lehim olabilir.
Fişi taktıktan sonra cihaz geç açılıyor: 5L0380 R entegresinin lehimlerini yenileyiniz.
Tüm kanallar kodlu yayın yazıyor: Sinyal var fakat tüm kanallar kodlu yayın yazıyor, tarama yapınca “data bulunmadı” yazıyor. Bu durumda sırası ile dijital tunerin bacaklarının lehimlerini yenileyin ve Sti5518 entegresinin bacaklarını ısıtın. Her işlemi yaptıktan sonra arızanın giderilip giderilmediğini kontrol ediniz.
Kumanda ile kanal değiştirelemiyor; kumandadan kanal numarası girilince o kanala gidiyor: SAT tuşu ile tüm uydular konumunu seçiniz.


1-Elegance Cihazlarda STAR kanalının çıkmaması veya donması ile ilgili şiklayetlerde aşağıdaki malzeme değişikliklerini uygulayınız:

Rev 2 Rev 3 Eski Değer Yeni Değer Açıklama
R58 R58 47ohm(603) 1 kilo ohm(603) (FID4 ile R61 ve tuner chipi arasında; ismi PCB üzerinde yazılı değil.)
C232 C232 100nF(603) 10nF(603) (PCBnin arka tarafında C231, C234, R216nın arasında ismi yazılı değil)
R44 R44 330 ohm(805) 1 kilo ohm(805)
C75 C75 27nF(805) çıkarılacak; uçları açık devre olacak.

Not: Bütün parçalar SMD; 603 küçük, 805 büyük boy demek.

Q3 tranzistoru ile R8 arasında PCB'de yol varsa; bu yol kesilecek.

Rev2 cihazlarda RN1 ve RN2 elemanları çıkarılacak, yerleri jumper ile birleştirilecek ve lehim doldurulacak.
Rev3 cihazlarda SH7, SH8, SH9 elemanları çıkarılacak yerleri jumper ile birleştirelecek ve lehim doldurulacak.

Cihazın hangi Rev olduğunu anlamak için PCBnin ön sağ tarafına bakınız. PCByi açmak için alt paneldeki 4 civatayı çıkarmanız yeterlidir.

2-Elegance cihazlarda açılmama ve ön panelde sarı LEDin yanıp sönmesi durumunda C58 noktasında bulunan 470nF 63V kondansatörün(havai mavi renkli) yerine aynı değerde polyester kondansatör takılacak.TROYA

Kumanda yakından ve sadece önden görüyor: Ön panelde bulunan gözün yerine, TSOP1738IR kodlu büyük gözü takınız. Büyük göz eski göz yerine değil daha altta bulunan büyük gözler için ayrılan yere takılacaktır.

****5, TRT kanallarında görüntüde donma oluyor; cihaz çalışırken aniden görüntü gidip sinyal yok yazısı geliyor, cihaz dikey yatay ayırmıyor: ZD1 zener diyodununu değerini 3,9V dan 5,1Va çıkarınız. ZD1 diyodunun değerini servise gelen tüm cihazlar için 5,1V olarak değiştiriniz.

Modülatörden ses çıkışı bozuk geliyor; skartta problem yok: SMPSde C16=1000UF 16V kondansatörünü kontrol ediniz.
 
Yukarı