Kılavye Kısa Yolları

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
• Genel Klavye Kisayollari

• • CTRL+C (Kopyala)
• • CTRL+X (Kes)
• • CTRL+V (Yapistir)
• • CTRL+Z (Geri Al)
• • DELETE (Sil)
• • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalici olarak sil)
• • Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
• • Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
• • F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
• • CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina ür)
• • CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina ür )
• • CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina ür)
• • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina ür )
• • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
• • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
• • CTRL+A (Tümünü seç)
• • F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
• • ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
• • ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
• • ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
• • CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• • ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
• • ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
• • F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
• • F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
• • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
• • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• • CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
• • ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
• • Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
• • F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
• • SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• • SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• • F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
• • GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• • ESC (Geçerli görevi iptal et)
• • CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatilmasini önle)
• __________________________________________________ _______

• Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

• • CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
• • CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
• • SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
• • ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
• • ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
• • ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
• • ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• • Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
• • F1 tusu (Yardým görüntüle)
• • F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
• • GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

• __________________________________________________

• Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

• • Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
• • Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
• • Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• • Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• • Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
• • Windows Logosu+E (Bilgisayarým’ý aç)
• • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• • Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý’ný görüntüle)
• • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• • Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
• • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

• _______________________________________________

• Erisebilirlik kalvye kisayollari

• • Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
• • Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk’ý aç veya kapat)
• • Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý’ný aç veya kapat)
• • Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
• • Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý’ný aç veya kapat)
• • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

• _________________________________________________

• Windows gezgini klavye kisayollari

• • END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• • HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
• • NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
• • NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
• • NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• • SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
• • SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

• __________________________________________________ _

• Karakter Eslem klavye kisayollari

• Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:

• • SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
• • SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
• • YUKARI OK (Bir satir yukari git)
• • ASAGI OK (Bir satir asagi git)
• • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
• • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
• • HOME (Satirin basina git)
• • END (Satirin sonuna git)
• • CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
• • CTRL+END (Son karaktere git)
• • ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)

• __________________________________________________

• Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

• • CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
• • CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• • CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
• • CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
• • CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
• • ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• • ALT+F4 (Konsolu kapat)
• • ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• • ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• • ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• • ALT+O ( Kullanilanlar menüsünü görüntüle)

• _______________________________________________

• MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

• • CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
• • ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
• • F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
• • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
• • CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• • CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• • ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
• • F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
• • CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa bu kýsayol konsolu kapatir)

• __________________________________________________

• Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

• • CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
• • ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
• • ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
• • ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
• • ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
• • CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
• • ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• • CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)
• • CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

• ________________________________________________

• Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• • CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
• • CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
• • CTRL+F (Bul yardimc programini baslat)
• • CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
• • CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
• • CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
• • CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
• • CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç CTRL+L ile ayn&yacute
• • CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
• • CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
• • CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

• __________________________________________

• Çalistir komutlari

• Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...

• compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
• devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
• diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
• dfrg.msc - Disk birlestirme
• eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
• fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
• gpedit.msc - Grup Poliçeleri
• lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
• perfmon.msc - Performans Monitörü
• rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
• secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
• services.msc - Çesitli Servisler
• msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
• regedit - - Kayit Defteri Editörü
• msinfo32 - Sistem bilgisi
• sysedit - Sistem sekli Editörü
• win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
• winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
• mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
• cmd - Komut satirini çalistir

• ________________________________________

• Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

• Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
• Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
• Ekran özellikleri / control desk.cpl
• Hizli bul / control findfast.cpl
• Fontlar / control fonts
• Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
• Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
• Mouse Özellikleri / control main.cpl
• Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
• Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
• Þifre özellikleri / control password.cpl
• Printer /control printers
• Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
• Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

• _____________________________________

• Windows XP Shortcuts

• ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
• ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
• ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
• ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
• ALT+TAB / menuler arasinda geçis
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
• CTRL+A / hepsini seç
• CTRL+B / kalin yazi
• CTRL+C / kopyala
• CTRL+I / italik
• CTRL+O / dosya açma
• CTRL+U / alt cizgi
• CTRL+V / yapistir
• CTRL+X / kes
• CTRL+Z / geri tusu
• CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
• CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
• CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
• SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
• ESC / islemleri durdurur
• F1 / help
• F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
• F3 / arama dosya ve klasörlerde
• F4 / adres çubugunu açar
• F5 / yenileme
• F6 / adres çubuguna gider
• F10 / active sayfalarda çubuga gider “dosya eklemek araçlar
• SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
• CTRL+ESC / start menusu
• SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
• WIN / start menüsü
• WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
• WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
• WIN+E / bilgisayarimi açar
• WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
• WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
• WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
• WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
• WIN+R / çalistiri açar
• WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis

• __________________________________________________ _

• Windows Explorer Shortcuts

• ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
• CTRL+ESC / windows menusu

• ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
• CTRL+A / bütün parçalarý seçer
• CTRL+X / seçili kismi keser
• CTRL+C / seçili kismi kopyalar
• CTRL+V / seçili kismi yapistirir
• CTRL+Z / geri döner son yapilana
• CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
• TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
• SHIFT+DELETE / direk silme
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
• ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
• F10 / aktif sayfanýn menusu
• F6 / adress bara gider /
• F5 / sayfayi yeniler
• F3 / arama ögesi
• F2 / ismini degistirme seçili ögenin

• ________________________________________________

• Internet Explorer Shortcuts

• CTRL+A / bütün sayfanin seçimi
• CTRL+D / favorite ekler
• CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
• CTRL+F / sayfada bulma
• CTRL+H / geçmis sayfasini açar
• CTRL+I / favorite sayfalarinin oldugu kismi açar
• CTRL+N / yeni pencere açar
• CTRL+O / yeni lokasyonlar gider
• CTRL+P / printer menusu
• CTRL+S / degilikleri kaydeder
• CTRL+W / aktif sayfayi kapatir
• CTRL+ENTER/ basina www ve sonuna .com koymayi yapar
• SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
• ALT+HOME / anasayfaya gider
• HOME / sayfanin baþina gider
• TAB / Itemler arasýnda atlamayi saglar
• END / sayfanýn sonuna gider
• ESC / açilan sayfayý sonlandýrýr
• F11 / tam ekran yapar sayfayý
• F5 / sayfayý yeniler
• F4 / adress barý açar
• F6 / adress bara gider
• ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya ürür
• SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
• SHIFT+F10 / sað tus olayý
• SHIFT+TAB / geri tab olayý
• CTRL+C / kopyalama
• CTRL+V / yapýþtýrma
• ENTER / aktif etmek /
• F1 / internet explorer help

• _________________________________

• Ms-dos komutlari

• ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.
• AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.
• ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve baðlantýlarý listele
• BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý býrak
• CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir
• CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan çaðýr.
• CD / Rehberi deðiþtir.
• CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et
• CHDIR / Adresi deðiþtir.
• CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.
• CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara
• CLS / Ekraný temizle.
• CMD / Komut satirini calistir.
• COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.
• COMP / Dosyayi istir.
• COMPACT / Dosyayi istiraç.
• CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç
• CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür
• COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala
• CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ aygýtlarýný deðiþtir
• DATE / Sistem tarihini görüntüledeðiþtir
• DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr
• DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi
• ECHO / Mesajlarý göster etkinleþtir ve devre disi birak
• EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
• EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
• EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle
• ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre
• SCANDISK / disk taramayi calistir.
• QBASIC / Qbasic i ac.
• RENAME / yeniden adlandir.
• RMDIR /bos klasoru sil.
• SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat
• SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk
• SORT / kisa giris ve cikislari goster
• SWITCHES/ ms-dos a fonksyion eklekaldýr.
• SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
• TIME / sistem saatini gosterayarla.
• TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
• TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
• TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
• TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
• UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
• UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
• UNLOCK /Disk'in klitini ac.
• VER / Versiyon bilgisini goster.
• VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]
• VOL / cilt bilgisini goster
• XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala
• TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir
• TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat
• SETVER - ms-dos version unu degistir.
• SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukledevredisi birak.
• SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
• ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
• RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
• PRINT - dosyayada resmi print et
• PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
• PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
• POPD - agdaki rehberi degistir.
• NET - ag ayarlarini guncelle ve onar
• NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
• NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
• NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
• NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
• PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
• PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
• MOVE - dosyanin yerini degistir.
• MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
• MSD - Tanimlama hizmeti.
• IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.
• IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
• KEYB - klavyenin planini degistir.
• LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.
• LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
• LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
• LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle
• LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
• LOCK - hard disk surucusunu kitle.
• LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
• MAP - surucudeki aygit ismini goster
• MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.
• MKDIR - yeni rehber komutu yarat.
• MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.
• GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .
• HELP - komutlari kisaca acikla
• EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
• FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
• FC - dosyalari karsilastir.
• FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
• FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
• FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
• FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
• FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
• FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.
• FTP - FTP * a baglan
• FTYPE - dosya turunu goster
• ERASE - dosyayi sil
• DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.
• DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
• DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
• DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
• DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
• DIR - klasor icindekileri goster.
• DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
• CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
• BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden olustur....
 
Geri
Yukarı