InXWorld:XDream,FreeXTV,XTV2,FrenchLover(prev FreeX Delight/INXTC) 10°E & 13°E

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Constant CW FreeX/XDream/French Lover 23.06.2009 17:39

FreexTV (13E) in HEX: 15 FE 58 6B 62 A1 1F 22 07 44 72 BD 14 9A F0 9E
FreexTV (13E) in DEC: 021 254 088 107 098 161 031 034 007 068 114 189 020 154 240 158

FreexTV 2 (13E) in HEX: 19 CA A9 8C D5 97 0C 78 4F 5A EA 93 46 98 B3 91
FreexTV 2 (13E) in DEC: 025 202 169 140 213 151 012 120 079 090 234 147 070 152 179 145

XDream TV (13E) in HEX: 0E 03 E8 F9 FD FB 9B 93 18 A9 8D 4E D4 E9 D7 94
XDream TV (13E) in DEC: 014 003 232 249 253 251 155 147 024 169 141 078 212 233 215 148

French Lover (13E) in HEX: 4E 3A AB 33 3C 61 59 F6 77 86 96 93 F8 EA 77 59
French Lover (13E) in DEC: 078 058 171 051 060 097 089 246 119 134 150 147 248 234 119 089

23.06.2009 keys update
 
Constant CW FreeX/XDream/French Lover 24.06.2009 17:04

FreexTV (13E) in HEX: 09 E4 3C 29 97 0D C2 66 2C 84 31 E1 AA 06 0E BE
FreexTV (13E) in DEC: 009 228 060 041 151 013 194 102 044 132 049 225 170 006 014 190

FreexTV 2 (13E) in HEX: 29 83 1A C6 30 C8 61 59 A3 EB 2D BB 60 EE 24 72
FreexTV 2 (13E) in DEC: 041 131 026 198 048 200 097 089 163 235 045 187 096 238 036 114

XDream TV (13E) in HEX: B3 82 E7 1C 8F FE C8 55 19 BE EA C1 96 4F B8 9D
XDream TV (13E) in DEC: 179 130 231 028 143 254 200 085 025 190 234 193 150 079 184 157

French Lover (13E) in HEX: 1F B4 EF C2 7F 50 36 05 4B 92 6E 4B 8C B5 2D 6E
French Lover (13E) in DEC: 031 180 239 194 127 080 054 005 075 146 110 075 140 181 045 110


For camd3.keys (camd3.keys):
0500:000086:0000000000:00:09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE ; FreexTV (13E)
0500:000082:0000000000:00:29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 ; FreexTV 2 (13E)
0500:0021B8:0000000000:00:B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D ; XDream TV (13E)
0500:0021AD:0000000000:00:1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E ; French Lover (13E)

For CCcam (constant.cw):
0500:024400:0086:0910:0652::09 E4 3C 29 97 0D C2 66 2C 84 31 E1 AA 06 0E BE ; FreexTV (13E)
0500:024400:0082:1200:0650::29 83 1A C6 30 C8 61 59 A3 EB 2D BB 60 EE 24 72 ; FreexTV 2 (13E)
0500:000000:21B8:0C80:14B4::B3 82 E7 1C 8F FE C8 55 19 BE EA C1 96 4F B8 9D ; XDream TV (13E)
0500:024400:21AD:0096:0BEA::1F B4 EF C2 7F 50 36 05 4B 92 6E 4B 8C B5 2D 6E ; French Lover (13E)

For Newcamd (constantcw):
0500:024400:0086:0910:0652::09 E4 3C 29 97 0D C2 66 2C 84 31 E1 AA 06 0E BE ; FreexTV (13E)
0500:024400:0082:1200:0650::29 83 1A C6 30 C8 61 59 A3 EB 2D BB 60 EE 24 72 ; FreexTV 2 (13E)
0500:000000:21B8:0C80:14B4::B3 82 E7 1C 8F FE C8 55 19 BE EA C1 96 4F B8 9D ; XDream TV (13E)
0500:024400:21AD:0096:0BEA::1F B4 EF C2 7F 50 36 05 4B 92 6E 4B 8C B5 2D 6E ; French Lover (13E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 0086 00 09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE ; FreexTV (13E)
B 0082 00 29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 ; FreexTV 2 (13E)
B 21B8 00 B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D ; XDream TV (13E)
B 21AD 00 1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E ; French Lover (13E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 00 86 { 09 E4 3C 29 97 0D C2 66 2C 84 31 E1 AA 06 0E BE }} # FreexTV (13E)
0: { 05 00 00 82 { 29 83 1A C6 30 C8 61 59 A3 EB 2D BB 60 EE 24 72 }} # FreexTV 2 (13E)
0: { 05 00 21 B8 { B3 82 E7 1C 8F FE C8 55 19 BE EA C1 96 4F B8 9D }} # XDream TV (13E)
0: { 05 00 21 AD { 1F B4 EF C2 7F 50 36 05 4B 92 6E 4B 8C B5 2D 6E }} # French Lover (13E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 00860652 00 09E43C29970DC266 ; FreexTV (13E)
F 00860652 01 2C8431E1AA060EBE ; FreexTV (13E)
F 00820650 00 29831AC630C86159 ; FreexTV 2 (13E)
F 00820650 01 A3EB2DBB60EE2472 ; FreexTV 2 (13E)
F 21B814B4 00 B382E71C8FFEC855 ; XDream TV (13E)
F 21B814B4 01 19BEEAC1964FB89D ; XDream TV (13E)
F 21AD0BEA 00 1FB4EFC27F503605 ; French Lover (13E)
F 21AD0BEA 01 4B926E4B8CB52D6E ; French Lover (13E)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00822FAF 0001 0001 0086 0911 { 09E43C29970DC266 2C8431E1AA060EBE }} ;FreexTV (13E)
C: { 00822FAF 0001 0001 0082 1201 { 29831AC630C86159 A3EB2DBB60EE2472 }} ;FreexTV 2 (13E)
C: { 00822A65 2DB4 0000 21B8 0C8A { B382E71C8FFEC855 19BEEAC1964FB89D }} ;XDream TV (13E)
C: { 00822A65 2DB4 0000 21AD 0BA8 { 1FB4EFC27F503605 4B926E4B8CB52D6E }} ;French Lover (13E)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00822FAF 0001 0001 0086 0911 { 09E43C29970DC266 2C8431E1AA060EBE }} ;FreexTV (13E)
C: { 00822FAF 0001 0001 0082 1201 { 29831AC630C86159 A3EB2DBB60EE2472 }} ;FreexTV 2 (13E)
C: { 00822A65 2DB4 0000 21B8 0C8A { B382E71C8FFEC855 19BEEAC1964FB89D }} ;XDream TV (13E)
C: { 00822A65 2DB4 0000 21AD 0BA8 { 1FB4EFC27F503605 4B926E4B8CB52D6E }} ;French Lover (13E)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 0086 0911 09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE ;FreexTV (13E)
X 2600 0082 1201 29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 ;FreexTV 2 (13E)
X 2600 21B8 0C8A B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D ;XDream TV (13E)
X 2600 21AD 0BA8 1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E ;French Lover (13E)

For Metabox 6 and 7:
D 0500:024400:0086:0910:0652::09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE ; FreexTV (13E)
D 0500:024400:0082:1200:0650::29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 ; FreexTV 2 (13E)
D 0500:000000:21B8:0C80:14B4::B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D ; XDream TV (13E)
D 0500:024400:21AD:0096:0BEA::1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E ; French Lover (13E)

Dragon Cam
F 0500:0086:0911:09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE ;FreexTV (13E)
F 0500:0082:1201:29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 ;FreexTV 2 (13E)
F 0500:21B8:0C8A:B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D ;XDream TV (13E)
F 0500:21AD:0BA8:1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E ;French Lover (13E)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
0500:024400:00:8C:0086:[09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE]; FreexTV (13E)
0500:024400:00:8C:0082:[29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472]; FreexTV 2 (13E)
0500:000000:00:8C:21B8:[B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D]; XDream TV (13E)
0500:024400:00:8C:21AD:[1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E]; French Lover (13E)

For Octagon USB & HD Series:
D 0500:024400:0086:0910:0652::09E43C29970DC2662C8431E1AA060EBE #FreexTV (13E)
D 0500:024400:0082:1200:0650::29831AC630C86159A3EB2DBB60EE2472 #FreexTV 2 (13E)
D 0500:000000:21B8:0C80:14B4::B382E71C8FFEC85519BEEAC1964FB89D #XDream TV (13E)
D 0500:024400:21AD:0096:0BEA::1FB4EFC27F5036054B926E4B8CB52D6E #French Lover (13E)

For Humax (Key.bin):
2FAF 8610 09E43C970DC2 ; FreexTV (13E)
2FAF 8610 2C8431AA060E ; FreexTV (13E)
2FAF 8200 29831A30C861 ; FreexTV 2 (13E)
2FAF 8200 A3EB2D60EE24 ; FreexTV 2 (13E)
2A65 B880 B382E78FFEC8 ; XDream TV (13E)
2A65 B880 19BEEA964FB8 ; XDream TV (13E)
2A65 AD96 1FB4EF7F5036 ; French Lover (13E)
2A65 AD96 4B926E8CB52D ; French Lover (13E)
 
For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 00 86 { 27 72 7C 15 20 E3 00 03 7F 4B 34 FE C5 18 A9 86 }} # FreexTV (13E)
0: { 05 00 00 82 { F6 AD 55 F8 71 1B F4 80 45 D1 FB 11 08 55 EB 48 }} # FreexTV 2 (13E)
0: { 05 00 21 B8 { E0 09 E8 D1 BF C1 1F 9F FF 3E 7C B9 4D E2 79 A8}} # XDream TV (13E)
0: { 05 00 21 AD { FB 90 9C 27 DC C1 AE 4B 1A 2D 22 69 CA 28 08 FA }} # French Lover (13E)

0: { 05 00 00 04 { E0 09 E8 D1 BF C1 1F 9F FF 3E 7C B9 4D E2 79 A8 }} # XDream TV (10E)
0: { 05 00 00 01 { FB 90 9C 27 DC C1 AE 4B 1A 2D 22 69 CA 28 08 FA }} # French Lover (10E)

ProviderID: 024400 (or 21C00) InXWorld 27.06.2009
 
For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 00 86 { D4 BB BD 4C 99 2E FA C1 FD D3 67 37 F5 4B 4E 8E }} # FreexTV (13E)
0: { 05 00 00 82 { C3 4D DB EB F4 BD BE 6F 77 A3 7A 94 42 07 E9 32 }} # FreexTV 2 (13E)
0: { 05 00 21 B8 { 0D 12 E4 03 91 5B 8D 79 CF 1A D3 BC 71 BC 23 50 }} # XDream TV (13E)
0: { 05 00 21 AD { 83 84 43 4A 09 29 F6 28 D1 87 F2 4A 1C 36 2F 81 }} # French Lover (13E)

17.09.2009

---------- Sonra gönderilen 23-06-2010 Saat 08:48 ---------- İlk önce gönderilen 17-09-2009 Saat 16:16 ----------

Constant CW FreeX/XDream/French Lover 13.0E/5.0W 23.06.2010 09:51

FREE-X TV (13.0E) in HEX: E8 6C 1C C7 E2 A9 67 38 8E 88 10 A6 AD B5 54 0E
FREE-X TV (13.0E) in DEC: 232 108 028 199 226 169 103 056 142 136 016 166 173 181 084 014

FREE-X TV2 (13.0E) in HEX: A5 97 A9 BA FA BC A3 D4 AB B9 D3 34 8A 57 DC 2C
FREE-X TV2 (13.0E) in DEC: 165 151 169 186 250 188 163 212 171 185 211 052 138 087 220 044

FRENCHLOVER TV (13.0E) in HEX: FB 20 AC 35 50 38 67 F3 E0 89 5E 10 38 6A EA 93
FRENCHLOVER TV (13.0E) in DEC: 251 032 172 053 080 056 103 243 224 137 094 016 056 106 234 147

X-DREAM TV (13.0E) in HEX: E6 BB B9 B0 37 3B 9C 4C DB A1 81 B4 BC 08 B0 13
X-DREAM TV (13.0E) in DEC: 230 187 185 176 055 059 156 076 219 161 129 180 188 008 176 019


For camd3.keys (camd3.keys):
0500:00378F:0000000000:00:E86C1CC7E2A967388E8810A6 ADB5540E ; FREE-X TV (13.0E)
0500:00378D:0000000000:00:A597A9BAFABCA3D4ABB9D334 8A57DC2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
0500:003788:0000000000:00:FB20AC35503867F3E0895E10 386AEA93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
0500:00378C:0000000000:00:E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4 BC08B013 ; X-DREAM TV (13.0E)

For CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw):
0500:025100:378F:0CF5:0CFB::E8 6C 1C C7 E2 A9 67 38 8E 88 10 A6 AD B5 54 0E ; FREE-X TV (13.0E)
0500:025100:378D:0CE4:0CFF::A5 97 A9 BA FA BC A3 D4 AB B9 D3 34 8A 57 DC 2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
0500:025100:3788:0870:0CEF::FB 20 AC 35 50 38 67 F3 E0 89 5E 10 38 6A EA 93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
0500:025100:378C:0CF0:0D02::E6 BB B9 B0 37 3B 9C 4C DB A1 81 B4 BC 08 B0 13 ; X-DREAM TV (13.0E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 378F 00 E86C1CC7E2A967388E8810A6ADB5540E ; FREE-X TV (13.0E)
B 378D 00 A597A9BAFABCA3D4ABB9D3348A57DC2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
B 3788 00 FB20AC35503867F3E0895E10386AEA93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
B 378C 00 E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4BC08B013 ; X-DREAM TV (13.0E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 37 8F { E8 6C 1C C7 E2 A9 67 38 8E 88 10 A6 AD B5 54 0E }} # FREE-X TV (13.0E)
0: { 05 00 37 8D { A5 97 A9 BA FA BC A3 D4 AB B9 D3 34 8A 57 DC 2C }} # FREE-X TV2 (13.0E)
0: { 05 00 37 88 { FB 20 AC 35 50 38 67 F3 E0 89 5E 10 38 6A EA 93 }} # FRENCHLOVER TV (13.0E)
0: { 05 00 37 8C { E6 BB B9 B0 37 3B 9C 4C DB A1 81 B4 BC 08 B0 13 }} # X-DREAM TV (13.0E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 378F0CFB 00 E86C1CC7E2A96738 ; FREE-X TV (13.0E)
F 378F0CFB 01 8E8810A6ADB5540E ; FREE-X TV (13.0E)
F 378D0CFF 00 A597A9BAFABCA3D4 ; FREE-X TV2 (13.0E)
F 378D0CFF 01 ABB9D3348A57DC2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
F 37880CEF 00 FB20AC35503867F3 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
F 37880CEF 01 E0895E10386AEA93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
F 378C0D02 00 E6BBB9B0373B9C4C ; X-DREAM TV (13.0E)
F 378C0D02 01 DBA181B4BC08B013 ; X-DREAM TV (13.0E)

For incubusCamd (Softcam.Key):
X 378F 0CFB E86C1CC7E2A967388E8810A6ADB5540E ; FREE-X TV (13.0E)
X 378D 0CFF A597A9BAFABCA3D4ABB9D3348A57DC2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
X 3788 0CEF FB20AC35503867F3E0895E10386AEA93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
X 378C 0D02 E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4BC08B013 ; X-DREAM TV (13.0E)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00820000 044C 013E 378F 0CF6 { E86C1CC7E2A96738 8E8810A6ADB5540E }} ;FREE-X TV (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 378D 0CE5 { A597A9BAFABCA3D4 ABB9D3348A57DC2C }} ;FREE-X TV2 (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 3788 0871 { FB20AC35503867F3 E0895E10386AEA93 }} ;FRENCHLOVER TV (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 378C 0CF1 { E6BBB9B0373B9C4C DBA181B4BC08B013 }} ;X-DREAM TV (13.0E)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00820000 044C 013E 378F 0CF6 { E86C1CC7E2A96738 8E8810A6ADB5540E }} ;FREE-X TV (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 378D 0CE5 { A597A9BAFABCA3D4 ABB9D3348A57DC2C }} ;FREE-X TV2 (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 3788 0871 { FB20AC35503867F3 E0895E10386AEA93 }} ;FRENCHLOVER TV (13.0E)
C: { 00820000 044C 013E 378C 0CF1 { E6BBB9B0373B9C4C DBA181B4BC08B013 }} ;X-DREAM TV (13.0E)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 378F 0CF6 E86C1CC7E2A967388E8810A6ADB5540E ;FREE-X TV (13.0E)
X 2600 378D 0CE5 A597A9BAFABCA3D4ABB9D3348A57DC2C ;FREE-X TV2 (13.0E)
X 2600 3788 0871 FB20AC35503867F3E0895E10386AEA93 ;FRENCHLOVER TV (13.0E)
X 2600 378C 0CF1 E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4BC08B013 ;X-DREAM TV (13.0E)

For Metabox 6 and 7:
D 0500:025100:378F:0CF5:0CFB::E86C1CC7E2A967388E8810 A6ADB5540E ; FREE-X TV (13.0E)
D 0500:025100:378D:0CE4:0CFF::A597A9BAFABCA3D4ABB9D3 348A57DC2C ; FREE-X TV2 (13.0E)
D 0500:025100:3788:0870:0CEF::FB20AC35503867F3E0895E 10386AEA93 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
D 0500:025100:378C:0CF0:0D02::E6BBB9B0373B9C4CDBA181 B4BC08B013 ; X-DREAM TV (13.0E)

Dragon Cam
F 0500:378F:0CF6:E86C1CC7E2A967388E8810A6ADB5540E ;FREE-X TV (13.0E)
F 0500:378D:0CE5:A597A9BAFABCA3D4ABB9D3348A57DC2C ;FREE-X TV2 (13.0E)
F 0500:3788:0871:FB20AC35503867F3E0895E10386AEA93 ;FRENCHLOVER TV (13.0E)
F 0500:378C:0CF1:E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4BC08B013 ;X-DREAM TV (13.0E)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
0500:025100:00:8C:378F:[E86C1CC7E2A967388E8810A6ADB5540E]; FREE-X TV (13.0E)
0500:025100:00:8C:378D:[A597A9BAFABCA3D4ABB9D3348A57DC2C]; FREE-X TV2 (13.0E)
0500:025100:00:8C:3788:[FB20AC35503867F3E0895E10386AEA93]; FRENCHLOVER TV (13.0E)
0500:025100:00:8C:378C:[E6BBB9B0373B9C4CDBA181B4BC08B013]; X-DREAM TV (13.0E)

For Octagon USB & HD Series:
D 0500:025100:378F:0CF5:0CFB::E86C1CC7E2A967388E8810 A6ADB5540E #FREE-X TV (13.0E)
D 0500:025100:378D:0CE4:0CFF::A597A9BAFABCA3D4ABB9D3 348A57DC2C #FREE-X TV2 (13.0E)
D 0500:025100:3788:0870:0CEF::FB20AC35503867F3E0895E 10386AEA93 #FRENCHLOVER TV (13.0E)
D 0500:025100:378C:0CF0:0D02::E6BBB9B0373B9C4CDBA181 B4BC08B013 #X-DREAM TV (13.0E)

For Humax (Key.bin):
2C93 8FF5 E86C1CE2A967 ; FREE-X TV (13.0E)
2C93 8FF5 8E8810ADB554 ; FREE-X TV (13.0E)
2C93 8DE4 A597A9FABCA3 ; FREE-X TV2 (13.0E)
2C93 8DE4 ABB9D38A57DC ; FREE-X TV2 (13.0E)
2C93 8870 FB20AC503867 ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
2C93 8870 E0895E386AEA ; FRENCHLOVER TV (13.0E)
2C93 8CF0 E6BBB9373B9C ; X-DREAM TV (13.0E)
2C93 8CF0 DBA181BC08B0 ; X-DREAM TV (13.0E)
Thanks

---------- Sonra gönderilen Saat 17:06 ---------- İlk önce gönderilen Saat 08:48 ----------

12 F3 63 68 94 F1 3E C3 59 4E CC 73 C3 7C 61 A0

0500:041700:00:8C:378A:[12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0]; Redlight Premium (13.0E)

0500:024400:3921:0837:1D76::12 F3 63 68 94 F1 3E C3 59 4E CC 73 C3 7C 61 A0 ; Redlight Premium (5.0W)

---------- Sonra gönderilen Saat 17:10 ---------- İlk önce gönderilen Saat 17:06 ----------

Constant CW FreeX/XDream/French Lover 13.0E/5.0W 23.06.2010 16:45

Redlight Premium (13.0E) in HEX: 12 F3 63 68 94 F1 3E C3 59 4E CC 73 C3 7C 61 A0
Redlight Premium (13.0E) in DEC: 018 243 099 104 148 241 062 195 089 078 204 115 195 124 097 160


For camd3.keys (camd3.keys):
0500:00378A:0000000000:00:12F3636894F13EC3594ECC73 C37C61A0 ; Redlight Premium (13.0E)

For CCcam (constant.cw) and Newcamd (constantcw):
0500:041700:378A:0B6B:0D19::12 F3 63 68 94 F1 3E C3 59 4E CC 73 C3 7C 61 A0 ; Redlight Premium (13.0E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 378A 00 12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0 ; Redlight Premium (13.0E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 37 8A { 12 F3 63 68 94 F1 3E C3 59 4E CC 73 C3 7C 61 A0 }} # Redlight Premium (13.0E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 378A0D19 00 12F3636894F13EC3 ; Redlight Premium (13.0E)
F 378A0D19 01 594ECC73C37C61A0 ; Redlight Premium (13.0E)

For incubusCamd (Softcam.Key):
X 378A 0D19 12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0 ; Redlight Premium (13.0E)

scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00820000 044C 013E 378A 0B6C { 12F3636894F13EC3 594ECC73C37C61A0 }} ;Redlight Premium (13.0E)

scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00820000 044C 013E 378A 0B6C { 12F3636894F13EC3 594ECC73C37C61A0 }} ;Redlight Premium (13.0E)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 378A 0B6C 12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0 ;Redlight Premium (13.0E)

For Metabox 6 and 7:
D 0500:041700:378A:0B6B:0D19::12F3636894F13EC3594ECC 73C37C61A0 ; Redlight Premium (13.0E)

Dragon Cam
F 0500:378A:0B6C:12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0 ;Redlight Premium (13.0E)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
0500:041700:00:8C:378A:[12F3636894F13EC3594ECC73C37C61A0]; Redlight Premium (13.0E)

For Octagon USB & HD Series:
D 0500:041700:378A:0B6B:0D19::12F3636894F13EC3594ECC 73C37C61A0 #Redlight Premium (13.0E)
 
Geri
Yukarı