Güzel Dualar

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
[FONT=&quot]Allah Nebi'sinin sürekli yaptığı [/FONT]​
[FONT=&quot]o özel dua...[/FONT]​
[FONT=&quot]Kötülüklerden Sığınma Duası [/FONT]​
[FONT=&quot]Efendimiz şöyle dua ederdi;[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım![/FONT]​
[FONT=&quot]Şu dört şeyden, [/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]Sahibine meşru menfaat sağlamayan ilimden [/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’dan korkmayan,itaat etmeyen kalpten, [/FONT]​
[FONT=&quot]Allah için ürpermeyen kalpten,[/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım YARABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]Doymayan ihtiraslı nefisten[/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]İşitilmeyen (kabul edilmeyen duadan)[/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]AMİN...[/FONT]​
[FONT=&quot]Efendimizin Taif Duası[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım![/FONT]​
[FONT=&quot]Kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı,[/FONT]​
[FONT=&quot]halk nazarında [/FONT]​
[FONT=&quot]hor ve hakir görüldüğümü, [/FONT]​
[FONT=&quot]ancak Sana şikayet ederim![/FONT]​
[FONT=&quot]Ey merhametlilerin en merhametlisi![/FONT]​
[FONT=&quot]Herkesin küçük,hor görüp de [/FONT]​
[FONT=&quot]dalına bindiği,[/FONT]​
[FONT=&quot]çaresizlerin Rabb’i Sen'sin![/FONT]​
[FONT=&quot]Sen, beni kötü huylu, [/FONT]​
[FONT=&quot]yüzsüz bir düşmanın eline düşürmeyecek,[/FONT]​
[FONT=&quot]hatta beni akrabaya bırakmayacak kadar bana merhametlisin[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım Sen'in gazabına uğramayayım da [/FONT]​
[FONT=&quot]çektiklerim ne olursa olsun katlanırım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Yeter ki sen benden razı ol.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sen benden razı olduktan sonra,gelecek herşeyi kabul ediyorum [/FONT]​
[FONT=&quot]YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]Ama Sen’in affın ve merhametin [/FONT]​
[FONT=&quot]bana bunları göstermeyecek kadar geniştir YA RABBİ![/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım Sen'in gazabına uğramaktan,[/FONT]​
[FONT=&quot] ilahi rızana uzak kalmaktan, [/FONT]​
[FONT=&quot]Sana, Sen’in o karanlıkları aydınlatan [/FONT]​
[FONT=&quot]İlahi nuruna sığınırım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım[/FONT]​
[FONT=&quot]Sen benden hoşnut oluncaya kadar [/FONT]​
[FONT=&quot]Sen'in affına sığınırım YA RABBİ![/FONT]​

[FONT=&quot]Peygamberimiz [/FONT]​
[FONT=&quot]Secde De Nasıl Yalvarırdı?[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım! [/FONT]​
[FONT=&quot] Sadece Sana secde ettim. [/FONT]​
[FONT=&quot]Yalnız Sana iman ettim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Benim yüzüm, kendisini yaratan,[/FONT]​
[FONT=&quot]ona şekil veren,[/FONT]​
[FONT=&quot] kulağını ve gözünü var eden [/FONT]​
[FONT=&quot]Rabbi’ne secde etti. [/FONT]​
[FONT=&quot]Yaratanların en güzeli olan[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah pek yücedir.[/FONT]​


[FONT=&quot]Hz.Nebi’nin[/FONT]​
[FONT=&quot]Hz.Ebu Bekir’e Öğrettiği Dua:[/FONT]​

[FONT=&quot]Allah’ım![/FONT]​
[FONT=&quot]Şüphesiz ben kendi nefsime,[/FONT]​
[FONT=&quot]Çok zulum ettim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sen’den başka hiçbir kimse[/FONT]​
[FONT=&quot]Günahları bağışlayamaz.[/FONT]​
[FONT=&quot]Bu itibarla katından [/FONT]​
[FONT=&quot]Bir mafiretle beni bağışla[/FONT]​
[FONT=&quot]Ve bana merhamet et.[/FONT]​
[FONT=&quot]Şüphesiz mafiret edici Sen’sin.[/FONT]​
[FONT=&quot]Rahim olan;Sen’sin... YARABBİ [/FONT]​

Hz Peygamberimizin Sahabisine Öğrettiği
O Eşsiz Dua
Günah İşleyenlerin Okuyacağı Dua:
‘’Allahümme.Mağfiretuke evsau min zünubi, ve rahmetuke
erca indi min ameli’’
‘’Allah’ım!
Sen’in bağışlaman,
günahlarımdan daha çoktur.
Allah’ım!
Rahmetin de benim nazarımda
Amelimden daha umut vericidir’’
[FONT=&quot]Güzeller Güzeli'nin İftar Duası[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım [/FONT]​
[FONT=&quot]Sen’in rızan için oruç tuttum.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sana inandım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sana güvendim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sen’in verdiğin rızkınla iftar ettim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Yarın ki ramazan orucuna da niyet ettim.[/FONT]​
[FONT=&quot]YA RABBİM,[/FONT]​
[FONT=&quot]Evvel yaptıklarımı,[/FONT]​
[FONT=&quot]Sonraya bıraktıklarımı[/FONT]​
[FONT=&quot]Yani günahlarımı bağışla.[/FONT]​
[FONT=&quot]Ey Rahmeti bol olan Allah’ım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri[/FONT]​
[FONT=&quot]Hesap gününde bağışla.[/FONT]​
[FONT=&quot]YA RABBİM...[/FONT]​
[FONT=&quot]AMİN[/FONT]​
Peygamberimizin İstiğfar Duası:
HZ.Peygamberimiz,
Kim sevabını umarak Allah’dan neticesini bekleyerek,umud ederek kalbiyle okursa,
gece okursa gündüz ölürse cennete gider;
gündüz okursa gece ölürse cennete gider .
diye buyurmuş olduğu o naif o güzel dua.
Allahım sen benim Rabb’imsin.
İbadete layık Sen’den başka ilah yoktur.
Beni Sen yarattın.
Ben Senin kulunum YA RABBİ!
Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala duruyorum.
Gücüm yettiğince işlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım.
Bana lütfetiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anarım.
Günahlarımı itiraf ediyorum beni affet.
Şüphesiz günahları Sen’den başka affedecek yoktur.
AMİN!
[FONT=&quot]HZ.ASİYE’ NİN DUASI[/FONT]​
[FONT=&quot]Rabbim,[/FONT]​
[FONT=&quot]Bana katından Cennette bir ev yap.[/FONT]​
[FONT=&quot]Beni Firavun’ dan ve onun yaptıklarından koru.[/FONT]​
[FONT=&quot]Ve beni zalimler topluluğundan kurtar.[/FONT]​
[FONT=&quot]Hz Asiye’nin şehit olmadan okuduğu son duadır.[/FONT]​
[FONT=&quot]UYUMADAN ÖNCE [/FONT]​
[FONT=&quot]OKUNACAK DUA[/FONT]​
[FONT=&quot]Allahım;[/FONT]​
[FONT=&quot]Yüzümü Sana çevirdim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Bütün işlerimi Sana havele ettim.[/FONT]​
[FONT=&quot]Bütün varlığımı Sana bağladım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Korkularım ve arzularım başkasına değil,[/FONT]​
[FONT=&quot]ancak Sana’dır ve Sendendir.[/FONT]​
[FONT=&quot]Sığınışım ve yalvarışım Sana’dır.[/FONT]​
NAZARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA
Said b.Hakim (r.a) diyor ki;
Peygamberimiz bir şeye göz değmasinden korkarsa,
şöyle dua ederdi:
‘’Allahümme bârih fihi ve lâ tedürrahü.(Allah’ım onu mübarek eyle
ve ona zarar verme.)’’
Sahabeden Enes (r.a) ‘ın bildirdiğine göre;
Peygamberimiz, kim hoşuna giden bir şey görür de;
‘’Maşaallahu la kuvvete illâ billâhi lem yedurrahu.
(Allah ‘ın dediği olur.O’ndan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur.)’’
derse ona hiçbir şey zarar vermez buyuruyor.
HZ YAKUB’ UN OĞLUNA
OKUDUĞU DUA
Uzaktaki birinin gelmesini istediğimizde yapabileceğimiz bir dua.
Hz Yakub’un uzaktaki oğlu için yaptığı
Dua:
''Ey bilinen ve kimsenin ümidini bitirmeyen, kulunu terk etmeyen
Allah...
Sen’den başka kim verebilir ki...''
[FONT=&quot]NAZAR DEĞMESİNE KARŞI OKUNACAK DUA[/FONT]​
[FONT=&quot]İbn Abbas (r.a) diyor ki:peygamberimiz (s.a.s) [/FONT]​
[FONT=&quot]Hasan ile Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan[/FONT]​
[FONT=&quot]korumak için şu duayı okurdu:[/FONT]​
[FONT=&quot]''Allah’ım yüksekten düşmekten,[/FONT]​
[FONT=&quot]göçük altında kalmaktan, boğulmaktan,[/FONT]​
[FONT=&quot]yangından Sana sığınırım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım ölüm anında şeytana çarpılmaktan Sana sığınırım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ ım Senin yolundan döndürülmekten Sana sığınırım.[/FONT]​
[FONT=&quot]Allah’ım yılan sokmasıyla ölmekten [/FONT]​
[FONT=&quot]Sana sığınırım.''[/FONT]​
KORKU VE TELAŞ ANINDA OKUNACAK DUA
Sahabeden Sevban (r.a) diyor ki:
Peygamberimiz (s.a.v) Bir şeyden korktuğu zaman şöyle derdi:
Allah! Benim Rabbim' dir.
O’ na hiçbir şey ortak koşmam.
Allah’ ım onların yüreklerine korku sal.
Bizi de onların şerrinden koru.
İMAM-I AZAM-I DUYGULANDIRAN DUA
O yüceler yücesine isyan ettim.
Günahlar içine düştüm.
Biliyorum yapmamam gerekirdi.
O gerçek bir sahiptir.
O terbiye edendir.
O merhametli olandır.
O herşeye gücü yetendir.
Kul muhtaç oldukça çokça verendir.
Ey Mennan olan Rabbim.
İstemeden veren,
Kul sıkışmasa da veren Sen’ sin.
Bak Sen' in için gözlerim yaşarıyor,
Gözlerimden yaşlar boşalıyor.
Hatalarımı bağışla.
Ya Rabbi
İsyanıma, nefsime mağlup oldum.
Bilemiyorum ki sonunda
kurtulacak mıyım?
Yoksa helak mı olacağım ?
Günahlerım günden güne artıyor...
Tövbe imkanım da günden güne azalıyor.
Sen bağışla Ya Rabbim!

 
Geri
Yukarı