Fm verici yapımı ve çalışma prensibinin öğrenilmesi

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
İşlem Basamakları
1-) Devre elemanları temin edildi ve bu elemanların sağlamlık kontrolü aşağıda
belirtildiği şekilde yapıldı.
Dirençlerin sağlamlık kontrolü;
Dijital ölçü aleti ile her bir direncin değeri ölçüldü ve üzerinde renk kodları ile
kodlanmış değeri okunup ölçülen değerle bu değer karşılaştırıldı ve direnç değerinin üzerinde
belirtilen tolerans sınırı içerisinde olup olmadığı kontrol edildi. Bütün dirençlerin belirtilen
referans sınırları içerisinde olduğu saptandı.
Kondansatörlerin sağlamlık kontrolü;
Kondansatörlerin kısa devre sağlamlık kontrolü bir analog ölçü aleti kullanılarak
yapıldı. Kondansatörün (+) ucuna ölçü aletinin kırmızı (+) ucu, (-) ucuna ölçü aletinin siyah
(-) ucunu değdirdiğimizde kondansatör ilk anda kısa devre özelliği göstereceği için ölçü aleti
maksimum sapacak (minimum direnç ölçecek) ve zamanla bu direnç artacağı için ölçü
aletinin sapması yavaş yavaş azalacaktır. Aynı durum kondansatörün ters bağlanması
durumunda da gerçekleşecektir. Böylece kondansatörlerin sağlam olduğu anlaşılacaktır.
Ancak mika ve seramik kondansatörler için aynı şekilde sağlamlık kontrolü
yapamayız. Çünkü bu kondansatörlerin şarj-deşarj süresi çok kısa olduğu için bunların kısa
devre kontrolünü analog ölçü aletleri ile bile yapamayız. Bunların ölçümü için
kapasitemetreler kullanılır. Ancak kapasitemetre olmadığı için bunların kontrolü
yapılamamıştır.
Varikap diyodun sağlamlık kontrolü;
Varikap diyot doğru polarma verildiğinde normal diyot gibi çalışan fakat ters polarma
altında üzerin uygulanan ters polarmanın değerine göre kapasitesi değişen bir devre
elemanıdır. Varikap diyodun bu özelliğinden faydalanılarak kontrolü normal bir diyot gibi
yapılır.
Diyodun Anoduna ölçü aletinin kırmızı (+) ucu, katoduna (-) yani çizgili tarafına ölçü
aletinin siyah (-) ucu bağlandığında diyot düşük bir direnç göstermiştir. Ölçü aletinin uçları
ters bağlandığında yani diyoda ters polarma verildiğinde diyot sonsuz direnç göstermiştir.
Böylece varikap diyodun sağlam olduğu anlaşılmıştır.

Devamı Ektedir..........
 

Eklentiler

  • FM Verici Yapımı &#8.zip
    172,9 KB · Görüntüleme: 161

Yazar: guclusat
Makale başlığı: Fm verici yapımı ve çalışma prensibinin öğrenilmesi
Kaynak URL: Uydudoktoru Forum-https://uydudoktoru.com/
Alıntı ve Paylaşım Kuralları: Kaynak dahil olmak üzere makaleden kısa alıntı yapılabilir ancak makalenin tamamı yazarın izni olmadan başka bir siteye kopyalanamaz veya başka bir yerde yayınlanamaz.
Yukarı