Aktif Anten Devresi

Mini Whip Anten - VLF, LF ve HF bandları için aktif alıcı anteni

Önemli not: Bu antenle ilgili bana sorulan bâzı sorularda, "antenin çalışmadığı" belirtilmektedir. Bu antenin GÖREVİNİ YAPABİLMESİ için mutlaka iyi bir TOPRAKLAMA şarttır.

İkinci önemli husus ise şudur: Bir anten ancak ALABİLDİĞİ işaretleri alıcıya iletir. Eğer anten işaret alamıyorsa veya elektriksel olarak çok kirli bir gürültü bölgesinde ise, bu antenin GÖREVİNİ YAPABİLMESİ mümkün değildir. Eğer anteni oda içinde tutuyorsanız veya hemen pencere önüne monte etmişseniz, bu antenden verim alamazsınız. "VLF-HF alış antenlerinde yer seçimi" başlıklı yazımı okursanız bu husus aydınlığa kavuşur.

Radyo alışında aktif antenlerin bâzı üstünlükleri vardır: Küçük ebatları, yüksek kazançları gibi. Hernekadar aktif elektronik devre elamanları berâberinde gürültüyü de gündeme getirse de, faydaları ile mahzurları karşılaştırıldığında aktif antenler hep tercih edilmişlerdir.

Bu antenlerden birisi de gittikçe popülaritesi artan ve mini whip olarak isimlendirilen aktif antendir.

Bu anten UYGUN ŞARTLARDA MONTE EDİLDİĞİNDE o kadar etkilidir ki, Hollanda'da Twente Üniversitesinin internet üzerinden dinlenebilen SDR radyosunda alış için bu anten kullanılmakdadır. Yapılışı oldukça kolay olan bu anteni hararetle tavsiye ederim. Yalnız şunu unutmayın: BU ANTEN SÂDECE ALIŞ İÇİNDİR!
Mini Whip Anten.gif

besleme.gif

Solda antenin, sağda besleme devresinin şeması

Antenin beslemesi, işaretin taşındığı koaksiyel kablo üzerinden yapılacakdır. Bu amaçla yukarıda şaması verilen besleme devresi kullanılabilir. Böylece anteni rahatlıkla elektriksel gürültülerden uzak ve alış için iyi bir noktaya monte etmek mümkün hâle gelir. Bu anten devresinde prob kısmı çok önemlidir. Zira, anten bu prob ile toprak arasında oluşan elektriksel işaretleri kuvvetlendirerek çalışmakdadır. FR4 (epoxy) baskılı devre malzemesinden 30x45 mm'lik bir alan prob olarak yeterlidir.

30mm x 90 mm boyutlarında tek yüzlü bakırlı epoxy bir malzemenin, uzunlamasına 90 mm'lik kısmına ortadan bir çizgi çekilerek, bakırlı kısmın ortasında 1-2 mm'lik bir alanın bakırı temizlenir. Bunu, PCB tekniği ile yapabileceğiniz gibi, orta kısımdaki alanı bir maket bıçağı ile çizerek de çıkarabileceğiniz gibi bir matkap ucuyla dahi bu alandaki bakırı temizleyebilirsiniz. 45x30 mm'lik alan prob alanı olarak boş bırakarak, diğer bakırlı kısma uzay montajı tekniği ile devreyi kurabilirsiniz.

mini_whip_pcb.png
Bu devreyi hem PCB üzerine ve hem de uzay montajı ile kurdum; her ikisinde de sonuç mükemmel idi.

Uzay_montaji_1.JPG
Uzay_montaji_2.JPG
 
Geri
Yukarı