5 State Johnson Counter Using CMOS 4017BP With RESET Enable

4017 sayıcı kullanılarak basit bir devre oluşturulabilir.

VxRA9.png

ipik olarak bir devre 10 giriş darbesi için tasarlanmıştır, ancak bir sonraki çıkışı küçük bir sinyal diyotu (örn. 1N4148) aracılığıyla sıfırlama girişine bağlayarak dördüncü sayaç devreyi 0'a sıfırlar. Ayrıca devreyi kolayca genişletmenizi sağlar.
 
Geri
Yukarı