zilzal suresi

  1. guclusat

    Zilzal Suresi

    Bismillahirrahmânirrahîm. 1) İza zülziletil erdu zilzaleha 2) Ve ahracetilerdu eskaleha 3) Ve kalel insanü ma leha 4) Yevmeizin tühaddisü ahbaraha 5) Bienne rabbeke evha leha 6) Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm 7) Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah 8) Ve mey ya’mel...
Geri
Yukarı