röle kontrol

  1. guclusat

    RÖLE KONTROL DİYAGRAMI

    Birçok modern elektronik cihaz, ağ düğümleri ve cihazları da dahil olmak üzere diğerlerini değiştiren küçük rölelerle donatılmıştır. Ancak rölelerin kendileri nasıl kontrol edilir - üç şema örneğini kullanarak bunu çözeceğiz. Hepsi oldukça basit - on ayrıntıdan az. Röle kontrol sürücü devresi...
  2. guclusat

    Bir transistor bir röle KONTROL

    En este artículo explico en modo detallado como conectar un relé a un circuito electrónico digital a través de un transistor común. Analizaremos la función de cada componente asociado, el cálculo de las resistencias en base a la tensiones de trabajo y a la potencia del relé usado. Para conocer...
Geri
Yukarı