pwm motor control

  1. My Electronics LAB

    LM555 ile yapılan hassas dc motor kontrol devresi

    Bir kullanıcının bağlı bir potansiyometreyi döndürerek, bağlı bir motorun hızını doğrusal olarak kontrol etmesini sağlayan devreye motor hız kontrol devresi denir. Dc motorları daha hassas kontrol etmesini sağlayan bir devre şemasıdır. Bu devrenin çizimi, diğer 555 entegresiyle yapılan motor...
Geri
Yukarı