pic komutları 2

  1. guclusat

    PIC Komutları 2

    GOTO Koşulsuz Dallanma Yazılış : GOTO k İşleçler: 0 £ k £ 2047 İşlem: k ® PC<10:0> PCLATH<4:3> ® PC<12:11> d Î [0,1] Etkilenen Yazmaçlar : YOK Kodlama : 10 1kkk kkkk kkkk Tanım : GOTO koşulsuz dallanma komutudur. İlk 11 bit PC<10:0>' ye yüklenir. Yüksek bitler PCLATH<4:3>' yüklenir. GOTO iki...
Geri
Yukarı