kunut duaları

  1. guclusat

    Kunut Duaları

    Kunut Duaları okunuşu ve anlamı Allâhumme innâ nesteînuke Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk "Allahım! Senden yardım...
Geri
Yukarı