ayetel kürsi

  1. guclusat

    Ayetel Kürsi

    Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı men zellezî yeşfe’u ‘ındehû illâ bi iznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ‘ılmihî illâ...
Geri
Yukarı